موضوعات اخیر

دسته: حکومت

 • وزارت بین الملل(خارجه)

  مایلیم نام “وزارت امور خارجه” به “وزارت بین الملل” تغییر یابد، اگر بودند شخص مشکل ساز در این فرآیند مایلیم تحت مدیرییت امن قرار گرفته و مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد همینطور اگر بودند شخص مشکل ساز در فرآیند عقوبتی مذکور مایلیم در خصوص ایشان به تحت مدیرییت امن گرفتن[…]

 • مالیات بر ارزش افزوده

  مایلیم دو برابر مالیات بر ارزش افزوده ی اخذ شده به ترتیبی مناسب به مبدا بازگردد، اگر بودند شخص مشکل ساز در این فرآیند مایلیم تحت مدیرییت امن قرار گرفته و مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد همینطور اگر بودند شخص مشکل ساز در فرآیند عقوبتی مذکور مایلیم در خصوص ایشان[…]

 • شعار مرگ

  مایلیم شعار “مرگ بر” از تجممعات اسلامی، مساجد، مراکز حکومتی و محافل سلسله ی آقای آدم حذف گردد، در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز در این فرآیند تحت مدیرییت امن قرار گرفته و مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد و در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز در فرآیند عقوبتی[…]

 • وزارت کار

  پیشتر در خصوص اتتصال زیر ساخت وزارت کار به ساختار قضایی و تمایل به مسدود سازی دارایی هر شخص مشکل ساز در این خصوص سخن به میان آمده است، موضوع ایجاد بستری برای اجرای خودکار فرآیندهای قضایی و اجرایی احکام مرتبط به وزارت کار است بدون اینکه شخص رجوع به ساختار دیگری[…]

 • پرسیدن گرایش ایدئولوژیک شخص در ساختار حکومت

  پرسیدن گرایش ایدئولوژیک شخص در ساختار حکومت، پیشتر به گمان چنین رسیده است که در فرم مربوط به اداره یا اداراتی دین و مذهب سوال شده است، مایلیم اگر چنین موردی باقی است حذف شود و اگر در مسیر حذف آن شخص مشکل سازی بود تحت مدیرییت امن قرار گرفته و مجموع[…]

 • ثبت احوال

  در صورتی که برای گرفتن شناسنامه، سِجِل، اوراق هوییت شخص شرط مرتبط به سلسله ی آقای آدم مطرح است همچون لزوم وجود ثبت محضری و عقد خوانده شده و اگر در مسیر حذف شرط مطرح شده شخص مشکل سازی هست مایلیم تحت مدیرییت امن قرار گرفته و مجموع جزا در خصوص ایشان[…]

 • آقای روح ال له خمینی

  آنچه از قتل آقای خمینی روز گذشته به گمان رسید با مضمونی شبیه چنین که داروهایی به آقای خمینی می رسیده که باعث خونریزی معده شده است و در عوض در برگه ی گزارش بیمارستان با تاثیر آقای هاشمی رفسنجانی درد قلب مطرح شده به گمان تاثیر تعجیل همسر آقای خامنه ای[…]

 • مجلس شورا، نهاد قانونگذاری، قوّهٔ مقنّنه، مرکز نظارت

  پیشتر به گمان به منظور این موضوع به عنوان مطرح داشتن اشاره شده است، در صورت بودن شخص مشکل ساز در مسیر تخلیه ی ساختمان مجلس شورا در تهران مایلیم تحت مدیرییت امن قرار گرفته و مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد و در صورت بودن شخص مشکل ساز در فرآیند[…]

 • مجمع نمایندگان

  مایلیم کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه زیر نظر مجمع نمایندگان فععالییت داشته باشند با هر نامی که مناسب آید، به گمان به هر حال برای مجمع نمایندگان زیر ساختی مناسب است برای پالایش محیط جهت استخراج آخرین درست آوردها، در صورت بودن شخص مشکل ساز در این فرآیند مایلیم تحت مدیریت امن[…]

 • وزارت امنییت

  پیشتر در خصوص گمان به مناسبت استفاده از نام “اططلاعات” جهت پشتیبانی از اططلاع رسانی به شخص شهروند سخن به میان آمده است، اگر در مسیر تغییر نام «وزارت اططلاعات» که به گمان دست کم در تعریف مشغول کار امنییتی هستند و گمان می بریم مناسب باشد ثمره ی[…]

 • آقای ابراهیم رئیسی

  در خصوص موضوع انتشار ارتباط اشخاص در کسوت شخص نخست مُلک که پیشتر مطرح شده است نام آقای رئیسی را از فهرست حذف می داریم، اگر از جانب همسر آقای رئیسی مشکل باشد به گمان تحت مدیرییت امن گرفتن همسر آقای ناطق نوری موضوع را بر طرف می سازد، 13:23 دوشنبه 20[…]

 • خصوصی سازی در مسکو

  اگر از جانب خانوم ها یا آقایان الیگارش در فارا(روسیه) به گمان مشکل می رسد به گمان تحت مدیرییت امن قرار گرفتن همسر آقای خاتمی(احتجام پیشین) خانوم ها یا آقایان الیگارش ایجاد شده پیش از آقای پوتین را بر طرف می سازد و تحت مدیرییت امن قرار گرفتن همسر آقای موسوی(نخست وزیر[…]

 • سفارت ایالات متّحدهٔ آمریکا

  سفارت ایالات متتحده ی آمریکا در تهران ، به گمان تحت مدیرییت امن گرفتن خانوم مریلا زارعی در موضوع برپایی سفارت ایالات متتحده ی آمریکا در تهران موثثر است، ۰۰:۴۰ یکشنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۱ ۳ جولای ۲۰۲۲ بلا نسبت طویله، گبضه. به گمان تحت مدیرییت امن قرار گرفتن آقای رضا کیانیان نیز[…]

 • کوید ۱۹، کرونا ویروس

  کوید ۱۹، به گمان تحت مدیرییت امن قرار گرفتن پدر خانوم رامانا سیاحی در موضوع بررسی کوید ۱۹ و خاتمه ی ویروس کرونا موثثر است، ۱۶:۵۶ جمعه ۱۰ تیر ۱۴۰۱ ۱ جولای ۲۰۲۲ بلا نسبت طویله، گبضه. به گمان از این نوشته بو برده شد، خانوم والده بعد ساعت ۲۱ به منزل[…]

 • اینترپل، پلیس بین الملل

  به گمان آقای احمد ناصر الرئیسی رئیس اینترپل Interpol در ترانزیت مادده ی مخددر شیشه از فلتا(ایران) از طریق تارا(ترکیه) به اروپا نقش دارند، اینترنت اشتراکی گوشی خانوم والده، ۰۸:۱۳ یکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱ خانه Gebze گبزه تارا(ترکیه).

  مایلیم هر شش جزا در خصوص رئیس پلیس[…]

 • آقای اکبر هاشمی رفسنجانی

  به گمان آقای اکبر هاشمی رفسنجانی در ترور آقای مطههری نقش داشته اند، ۲۲:۲۰ سه شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ خانه Gebze گبزه تارا(ترکیه). منتشر شده از محتوای اپ Keep Notes مرتبط به Google.com در Android توسسط گوشی Nokia 3.2 عدم دسترسی به اینترنت و نقدینگی، دسترسی به اینترنت اشتراکی از گوشی[…]

 • سازمان استاندارد

  مایلیم در خصوص موادد غذایی سازمان استاندارد در فلتا و در صورت تمایل ممالک در دیگر نقاط کشور دست کم دو مرحله تبعییت داشته باشند از قوانین جاری آلمان، فرانسه، انگلیس و ایالات متتحده ی آمریکا، در خصوص موارد غیر از موضوع موادد غذایی خاصه موارد مرتبط به ابزارهای هوشمند و ارتباطات[…]

 • ساعت کاری در حکومت

  مایل نیستیم بیش از یک چهارم یک روز کاری برای شخص در استخدام دولت کار تعریف گردد مگر به رضایت و درخواست شخص، منظور سوق دادن افراد بر فضای تجارت و فارغ از دولت است که به نظر آموزش مقتضی خویش را نیز مناسب دارد به شکلی که بستر این موضوع در[…]

 • کیفیّت طرّاحی سایت اینترنتی در نهاد حکومتی

  در خصوص پشتیبانی سایت های حکومتی از ابزارهای با عرض اندک و لمسی همچون به گمان غالب گوشی های موبایل زمان حاضر مایلیم مجموع جزا در خصوص هر شخص مشکل ساز در این مسیر اجرا گردد همینطور در خصوص هر شخص ناقض در مسیر تحت مدیرییت امن قرار گرفتن هر شخص مشکل[…]

 • آقای حسن روحانی

  به گمان انفجار خودرو در فلسطین کار آقای حسن روحانی آقای احتجام پیشین بوده یا به سفارش ایشان صورت گرفته است، در روزهای گذشته در فلتا(ایران) موضوع سزارین یوزپلنگ مطرح شد که گمان می‌بریم با پشتیبانی آقای روحانی آقای احتجام پیشین و نظر همسر آقای موسوی نامزد احتجام 1388 شمسی صورت گرفته[…]

 • بودجۀ دولت و نظام بانکی در مشاری

  در حین انتشار دستۀ “Goverment budget and banking system” در زیرمجموعۀ دستۀ حکومت افزوده شده بود امّا در این بررسی دسته موجود نبود، شمول دستۀ دسته بندی نشده نیز حذف شده بود که در بررسی از نو شامل گشته بود، به هر ترتیب اصلاح گشت و بلا نسبت حشرات به گمان گردن[…]

 • وزارتخانه

 • ساختار قضایی، قوّهٔ قضائیّه

  در خصوص نام ساختار قضایی گمان می‌بریم تلاش به توازن، سعی به تناسب، نظر به تناسب، رو به توازن مواردی مناسب به طرح پیش نویس باشند، باغستان شهریار 05:21 جمعه 16 اردیبهشت 1401.

  • مسئولان عالی قضایی و روسای کلّ دادگستری مشاری‌ها(استان‌) و همسران ایشان، 05:21[…]

 • شورای نگهبان

  مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص هر شخص که در ادامه معرّفی شده است اجرا گردد، باغستان شهریار 09:56 پنج‌شنبه 15 اردیبهشت 1401.

 • مجلس خبرگان رهبری

  • اردبیل، 1 نماینده، 01:36
  • به آقای سیّد حسن عاملی نمایندۀ اردبیل و همسر ایشان در نوشتۀ امام جمعه اشاره شده است. 01:39 همین حوالی.
  • اراک(مرکزی)، 2 نماینده، 01:30 همین حوالی.
  • آقای محسن اراکی(مشاری اراک) و[…]

 • دولت، دستگاه اجرا، احتجام

  مایلیم تردّد در سطح کشور تنها با شمارۀ ملّی میسّر باشد و موضوعات جزا برای اجرا در خصوص هر شخص ناقض اجرا گردد، همینطور مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص هر شخص ناقض انتشار ارتباطات هر شخص که بخش یا تمام موضوعات[…]

 • حذف ساختار نخست وزیری

  مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص هر شخص اوّل حکومت که خارج از احتجام(رای اکثریّت) بیش از هشت سال در راس کار است اجرا گردد، در خصوص نظام پارلمانی و شکنندگی دولت چنان نظامی گمان می‌بریم ردّ پای مدّعیان سلسلۀ آقای ابراهیم و کشورهای سلطنتی موجود است و[…]

 • وزارت فرهنگ

  مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص هر شخص ناقض حذف لغت ارشاد از نام وزارت فرهنگ و هر شخص مطرح دارندۀ لزوم اخذ جواز برای آثار هنری همچون موسیقی و فیلم اجرا گردد، باغستان شهریار 21:01 یکشنبه 11 اردیبهشت 1401. همینطور به گمان ما هر شخص جهت دهنده[…]

 • موادّ مخدّر و شهروند

  در خصوص موادّ مخدّر و فروش آن به شهروندان پیشتر سخن به میان آمده است که از نظر ما سنّ مناسب جهت در نظر گرفتن مرز همان سنّی است که فرد خودرویی را به تنهایی در سطح جامعه در مسیر هدف مدیریّت می‌دارد، سنّ اخذ تصدیق رانندگی که به گمان سنّی به[…]

 • دریافت شکایت آنلاین

  مایلیم در سایت دریافت شکایت آنلاین با پس زمینۀ سفید در صفحۀ گشوده شده یک کادر تنها برای وارد نمودن موضوع شکایت یا کلمه‌ای در آن خصوص مطرح شود در باقی صفحه ممکن است موارد دیگری عنوان گردد، با تایپ سر فصل زیر مجموعه‌ها نمایان گردد و برای ثبت آن تنها یک[…]