شورای عالی امنیّت ملّی

تعداد پاراگرف: 3

به نظر انتشار تعاملات شورای عالی امنیّت ملّی به صورت برخط موضوعی مناسب نیست، امنیّت شهروند به گمان موضوعی مهمتر از انتشار اطّلاعات امنیّتی برای شهروند است، اینکه در چه زمانی به صورت رسمی دسترسی به تعاملات مقدور باشد به گمان از سه روز تا سه یا شش ماه شاید اعدادی مناسب باشند، به هر ترتیب به گمان مناسب است رسانه ها اگر دسترسی به منابع خبری بیابند برای انتشار اخبار امنیّتی دچار محدودیّت نباشند، «دیوان امنییت» در تیتر نوشته به «شورای عالی امنیّت ملّی» ویراست شد، ۱۹:۰۷ دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ فوریه ۱۹ ۲۰۲۴ باغستان شهریار.

تیتر نوشته از “شورای عالی امنیّت ملّی فلتا” به “دیوان امنییت” ویراست شد، مایلیم نام «شورای عالی امنییت مللی» «دیوان امنییت» نامیده شود و جریان آن در همان زمان منتشر گردد. 22:08 چهارشنبه 26 مرداد 1401 آگوست 17 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

در خصوص جلوگیری از بر طرف سازی مشکلات در شورای عالی امنیّت ملّی فلتا(ایران) چه کارهایی انجام گرفته است. صفر دقیقهٔ بامداد یکشنبه بیست و یک آذر هزار و چهارصد شمسی.