موضوعات اخیر

دیوان امنییت


تیتر نوشته از “شورای عالی امنیّت ملّی فلتا” به “دیوان امنییت” ویراست شد، مایلیم نام «شورای عالی امنییت مللی» «دیوان امنییت» نامیده شود و جریان آن در همان زمان منتشر گردد. 22:08 چهارشنبه 26 مرداد 1401 آگوست 17 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

در خصوص جلوگیری از بر طرف سازی مشکلات در شورای عالی امنیّت ملّی فلتا(ایران) چه کارهایی انجام گرفته است. صفر دقیقهٔ بامداد یکشنبه بیست و یک آذر هزار و چهارصد شمسی.


دیدگاهتان را بنویسید