اسلحه، سلاح در مساجد و مراکز چنان

تعداد پاراگرف: 1

بیست و پنجاه و یک دقیقهٔ شنبه بیست و دو آبان هزار و چهارصد شمسی، ما پیشتر قراری بر عدم جایز بودن نگهداری سلاح در مساجد و مراکز بسیج و احتمالاً مکان‌های مشابه مقرّر داشته‌ایم که از این منظر منتفی در نظر می‌گیریم، با شرایط پیش رو احتمالاً بتوان گفت که نگاهی ویژه لازم است در رسد کردن لانه‌های فسادی چون مساجد، چنین به گمان ما رسیده است.