موضوعات اخیر

دسته: مسجد

 • سفارت ایالات متّحدهٔ آمریکا

  سفارت ایالات متتحده ی آمریکا در تهران ، به گمان تحت مدیرییت امن گرفتن خانوم مریلا زارعی در موضوع برپایی سفارت ایالات متتحده ی آمریکا در تهران موثثر است، ۰۰:۴۰ یکشنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۱ ۳ جولای ۲۰۲۲ بلا نسبت طویله، گبضه. به گمان تحت مدیرییت امن قرار گرفتن آقای رضا کیانیان نیز[…]

 • همزیستی با سرطان

  به نظر برخی از سایت‌های اینترنتی صرفا به دلیل محتوای علمی مناسب در مسیر فیلترینگ و جدا سازی از فضای دسترسی عادی اجتماع حاضر قرار گرفته‌اند همچون سایتی که در ادامه پیوند آن معرّفی شده است.

  https://rudrastyh.com/

  اگر[…]

 • مسجد، مساجد

  احتمالاً بتوان مساجد را محافل سرکوب آزادی اندیشه نیز برشمرد البتّه فارغ از آنچه به گمان ما انحرافات پس از آقای محمّد پیامبر اسلام است. چنین گمان برده‌ایم. دوازده و پنجاه و هفت دقیقهٔ یک‌شنبه دوازده دی هزار و چهارصد شمسی.

  به نظر شما نجاسات دلق[…]