موضوعات اخیر

آقای سیید محممد خاتمی


در خصوص موضوع مطرح شده در باره ی نزدیکی و آمیزش دختران آقای خاتمی و آقای آذری جهرمی به نظر محتمل است نوعی از فساد مالی دلیل بروز چنین گمانی در ما شده باشد، در آن مقطع مطرح شدن آمیزش از مقعد به دلیل تاثیری که ممکن بود در مراودات سیاسی داشته باشد اهممیت مطرح شدن یافت. پنج شنبه ی گذشته پس از مسافرتی زمینی از باغستان شهریار در Gebze در شرق استانبول مستقر شدیم، دسترسی به اینترنت محدود به هات اسپات یک سیم کارت است که گاهی از دسترس خارج است. 01:16 شنبه 20 اسفند 1401 مارس 11 2023 Gebze گبضه.

به گمان آقای آذری جهرمی با هر دو دختر آقای خاتمی از مقعد به نزدیکی رسیده هستند، اگر در این موضوع زاویه ای از منظر شخصی به گمان برسد از منظر شخصی شاید این موضوع برای فلتا(ایران) خوراک و آب، حذف ربا، بر قراری کار و تولید و از این دست نگردد امما گمان نمی بریم این فرآیند که به گمان با واسطه گری خانوم ماندانا مانی شکل گرفته برای لذذت و امور شخصی باشد با این حال از لذذت هم به گمان این موضوع فارغ نیست، موضوع نزدیکی آقای آذری جهرمی و ایشان در حوالی یکی دو هفته قبل به گمان رسیده است. به گمان اگر در آقای خامنه ای و هم قطاران ایشان آسودگی خاطر گمان می رود دلیل آن همسر و سه فرزند آقای خاتمی و همسر و دو دختر آقای میر حسین موسوی هستند. تیتر نوشته از “آقای سیّد محمّد خاتمی” به “آقای سیید محممد خاتمی” ویراست شد، 23:07 چهارشنبه 9 شهریور 1401 آگوست 31 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار. به گمان همسر آقای خاتمی به ایشان برای کنترل آقای خاتمی معررفی شده هستند و آنچه آقای خاتمی در نام فامیل منظور ایشان بوده پایان بخشی است با اینکه شاید به ظاهر اشاره به آقای محممد شخص مددعی آخرین از انواع خویش است. “امورات شخصی” به “امور شخصی” ویراست شد، 23:21.

گمان نمی‌بریم در مجموع ثمرۀ ابراز محبّت به آقای خاتمی از جانب اشخاصی همچون خانوم باران کوثری برای جامعه و آقای خاتمی بیلان مثبتی نمایان دارد، گمان می‌بریم احتمالا مناسب است تکبّر و خود کامل بینی به بصیرت و آگاهی و خِرَد را از دلایل به پالایش نرسیدن این موضوع در گمان آورد که به گمان ما ایشان ایستاده بر آن‌ها ما را بر بال حسادت می‌سنجند، به گمان احتمالا ایشان ادّعای بصیرت نداشته باشند امّا فعل ایشان حکایت دیگری دارد. باغستان شهریار، 22:56 چهارشنبه 17 فروردین 1401. گمان نی‌بریم رفتار خانوم باران کوثری از سر ناآگاهی باشد، به گمان ایشان مشرفانه افعالی را در پیش گرفته‌اند که بی‌احترامی به منافع اجتماع را سبب می‌شود. 23:09 همین حوالی. غرور به تکبّر ویراست شد. 23:14 همین حوالی. پیشتر گمان برده‌ایم در فلتا از ارتباط افراد گاهی به صورت سلیقه‌ای جلوگیری شده است، به گمان گویا جلوگیری دارندۀ روابط آقای حامد بهداد نیز به پشتیبانی آقای خامنه‌ای خانوم باران کوثری هستند. 23:19 همین حوالی.

این احتمالاً دست کم سوّمین دفعه از این قبیل مباحث است که در یکی دو سال اخیر مطرح شده است، ما در خصوص همسر آقای خاتمی سخن به میان آورده‌ایم و به نظر هر آنچه از جنایت در مورد آقای خاتمی مطرح شده است به نوعی به ایشان باز می‌گردد، گویا نوعی از گرو گیری توسّط همسر آقای خاتمی در جریان است نسبت به آقای خاتمی با همکاری محافظ ایشان و با اجرای قتل در بلوچستان در صورت تخطّی ایشان. ۲۲:۵۲ جمعه ۲۲ بهمن ۱۴۰۰.

مایلیم محلّ سلّاخی آقای خاتمی نیز در نظر گرفته شود، پیش از این در خصوص آقای خامنه‌ای در این رسته سخن به میان آمده است. ۱۱:۳۸ سه‌شنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۰. همینطور آقای روحانی، در مجموع گمان نمی‌بریم محل‌های مختلفی در این خصوص مناسبت داشته باشند، ۱۲:۱۰ همین روز. همینطور آقای احمدی نژاد و فرزندان آقای رفسنجانی، همینطور آقایان ظریف، آذری جهرمی، ۱۲:۳۱ همین روز.

به نظر افرادی در ارتش آلمان شریک غلط جاری مرتبط به ارتش فرانسه و آقای خاتمی هستند، گویا افرادی پزشک در ارتش فرانسه یا وابسته به آن یا شریک با آن پشتیبان مستقیم پروژهٔ کوید هستند، اگر فرض پروژهٔ کوید و استحصال این بیماری نزدیک به واقع باشد به نظر ممکن است کندن پوست سران این پروژه در ذهن قابل تبادر باشد، چنین گمان برده‌ایم. هشت و چهل و هشت دقیقهٔ شنبه یازده دی هزار و چهارصد شمسی. فرض تولید افزوده شد، پنجاه و پنج دقیقهٔ همین ساعت.

به نظر دلیل جفتک انداختن آقای خاتمی ارتش فرانسه است، بلا نسبت جفتک اندازان، چنین گمان برده‌ایم، بیست و دو و بیست دقیقهٔ جمعه ده دی هزار و چهارصد شمسی.

آقایان خاتمی و خامنه‌ای به عنوان نام‌هایی از روحانیون در لیست افرادی که ممکن است کنده شدن پوستشان مطرح باشد در ذهن متبادر گشت، بیست و چهل و چهار دقیقهٔ پنج‌شنبه نه دی هزار و چهارصد شمسی.

یک و بیست و نه دقیقهٔ یکشنبه سی آبان هزار و چهارصد شمسی، به نظر حزب مردم سالاری نیز یکی دیگر از نمایش‌های آقای خاتمی است، چنین به گمان ما رسیده است.

بیست و سی و دو دقیقۀ دوشنبه بیست و چهار آبان هزار و چهارصد شمسی، اگر گمان ما به ایجاد این اختلال یا دست کم بخشی از آن از جانب آقای خاتمی نزدیک به واقع باشد به نظر شما چه موضوعاتی سبب می‌شوند فردی همچون آقای خاتمی دست به چنین اختلالی در محتوای یک سایت(گردون) بزند.

هجده و پانزده دقیقۀ دوشنبه بیست و چهار آبان هزار و چهارصد شمسی، آخرین سخنرانی که از آقای خاتمی روئت داشته‌ایم احتمالا مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری است، به گمان ما ایشان به نظر پیشتر اعتماد به نفسی بیشتر و تمایلی افزون‌تر به مشارکت در امور اجتماعی و سیاسی داشتند، به نظر شما فراخوان از ایشان جهت نظر سنجی نگاه ایشان به موضوعات جاری و مسائل مطرح شده آیا مناسب خواهد بود. هجده و بیست و شش دقیقۀ همین روز، به نظر این تفاوت دقایق(حدود ده دقیقه) در انتشار این بخش نیز با تلاش آقای خاتمی ایجاد شد.

سیزده و پنجاه و نه دقیقهٔ شنبه بیست و دو آبان هزار و چهارصد شمسی، ما پیش از پیش‌آمد این مشکل برای سایت گردون که به گمان ما از جانب برخی همچون آقای خاتمی ایجاد شده است مسائلی را در خصوص طرح اصلاحات مطرح کردیم، گویا بحث اصلاحات از جانب برخی افراد همچون آقایان حجّاریان و کرباسچی مطرح شده است که از طریق آقای خاتمی به نوعی مدیریّت شده است( به انحراف برده شده است) از نوع جاری، در خصوص نمایش ممنوع الخروجی ایشان پیشتر سخن به میان آورده‌ایم و به نظر طرح ممنوعیّت رسانه‌ای آقای خاتمی نیز از جانب خود ایشان مطرح و اجرایی شده است، در خصوص نقش آقای خاتمی در پروژهٔ کوید و حرکت کوی دانشگاه(شوراندن دانشجویان و سرکوب) و سال هشتاد و هشت همراه آقای میر حسین موسوی به قصد حذف سلیقه‌ای افراد نیز اشاراتی به میان آورده‌ایم، آقای خاتمی به نظر بعد از ترور نافرجام آقای حجّاریان به عنوان مجری و تروریست بالای سر آقای حجّاریان حاضر می‌شوند با پوزخند که پس زنده ماندی به یادآوری سهل بودن گرفتن جان آقای حجّاریان و ایجاد رعب، در مجموع چنین به گمان ما رسیده است. ویراست در پانزده و سی و یک دقیقهٔ همین روز.

,

دیدگاهتان را بنویسید