موضوعات اخیر

دسته: احتجام(ریاست جمهور)

 • آقای ابراهیم رئیسی

  پیشتر برای دفعه ی دووم مطرح داشتیم که مناسب می پنداریم تا زمان بر طرف سازی شورای نگهبان کرسی شخص احتجام به صورت مشورتی اداره گردد و البتته به گمان خویش در خصوص مناسبت آقای رئیسی برای آن کرسی نیز سخن به میان آوردیم، به گمان مناسب است چنان حالت مشورتی لغو[…]

 • آقای سیید محممد خاتمی

  به گمان آقای آذری جهرمی با هر دو دختر آقای خاتمی از مقعد به نزدیکی رسیده هستند، اگر در این موضوع زاویه ای از منظر شخصی به گمان برسد از منظر شخصی شاید این موضوع برای فلتا(ایران) خوراک و آب، حذف ربا، بر قراری کار و تولید و از این دست نگردد[…]

 • آقای اکبر هاشمی رفسنجانی

  به گمان آقای اکبر هاشمی رفسنجانی در ترور آقای مطههری نقش داشته اند، ۲۲:۲۰ سه شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ خانه Gebze گبزه تارا(ترکیه). منتشر شده از محتوای اپ Keep Notes مرتبط به Google.com در Android توسسط گوشی Nokia 3.2 عدم دسترسی به اینترنت و نقدینگی، دسترسی به اینترنت اشتراکی از گوشی[…]

 • آقای حسن روحانی

  به گمان انفجار خودرو در فلسطین کار آقای حسن روحانی آقای احتجام پیشین بوده یا به سفارش ایشان صورت گرفته است، در روزهای گذشته در فلتا(ایران) موضوع سزارین یوزپلنگ مطرح شد که گمان می‌بریم با پشتیبانی آقای روحانی آقای احتجام پیشین و نظر همسر آقای موسوی نامزد احتجام 1388 شمسی صورت گرفته[…]

 • درخواست دیدار با آقای احتجام

  بامداد گذشته، پیش از چهار صبح امروز درخواست دیدار با آقای احتجام(رئیس جمهور) با انتخاب دفتر آقای احتجام به عنوان سازمان مرتبط از طریق سامانهٔ ۱۱۱ ارسال شد. اتوبان فتح، تهران، ۱۲:۱۴ پنج‌شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۰.

 • آقای جو بایدن

  در خصوص آقای بایدن گمان و ارادۀ ما بر جابجایی دارایی و دستگیری ایشان جهت طیّ موارد مدّ نظر است. 21:46 چهارشنبه 4 اسفند 1400.

  منتقل شده از نوشتۀ دارایی منظر، 21:42 چهارشنبه 4 اسفند 1400 :

  در روزهای گذشته[…]

 • آقای محمود احمدی نژاد

  هفده و بیست دقیقهٔ جمعه پنج آذر هزار و چهارصد شمسی، آقای احمدی نژاد به نظر جیب زن و کیف قاپ بوده و هستند، البتّه گویا کار اجرایی را به نیروهای جوانتر واگذار کرده‌اند و خود در مسلک نظارت برآمده‌اند، چنین به گمان ما رسیده است.