موضوعات اخیر

دسته: اُفا(اسرائیل) – افا

 • افا

  گمان می‌بریم خانوم شیرین ابو عاقله(خبرنگار) که در جنین در درگیری فوت شدند به قتل رسیده‌اند با شلّیک عمد به ترتیبی که باعث مرگ ایشان شود، باغستان شهریار 14:43 جمعه 23 اردیبهشت 1401.

  به گمان حملهٔ پریشب افا(اسرائیل) که به نظر باعث فوت دست کم دو[…]

 • لبنان

  مایلیم دارایی مشکل سازان در مسیر تحقیقات در خصوص انفجار ساحل لبنان مسدود گردد، باغستان شهریار، 06:16 دوشنبه 29 فروردین 1401.

  مایلیم با رئیس جمهور وقت اُفا(اسرائیل) در زمان انفجار ساحل بیروت ملاقاتی داشته باشیم. چهارده و سی و دو دقیقهٔ یک‌شنبه دوازده دی هزار و[…]

 • شبکهٔ یک، کانال یک تلویزون فلتا(ایران)

  امروز در اخبار بخشی به ناآرامی و حملات و درگیری‌های اخیر در افا(اسرائیل) اختصاص داشت، در بخشی از این خبر هدف قرار گرفتن اشتباهی یکی از شهروندان تندرو یهودی عنوان شد با لفظ صهیونیست با گمان به یاری مناسب حضور ذهن ما، با اینکه تصاویر خبر به گمان مربوط به تاریخ‌های گذشته[…]