موضوعات اخیر

دسته: Trading

  • کاربرد پول نقد در عوض شرایط آنلاین در تارا(ترکیه)

    “چنین به گمان رسید که گویا در تارا(ترکیه) نا آگاهانه یا آگاهانه در مسیر استفاده ی همه گیر از شرایط آنلاین مالی مشکلاتی ایجاد شده است، به عنوان مثال موضوعات عمومی همچون چرخ دستی فرودگاه یا کارت مترو در دستگاه خود پول نقد می پذیرند که گمان می بریم استفاده از ابزارهای[…]