نابودی، تخریب و امحای ساختمان و محفل سلسله ی آقای آدم

تعداد پاراگرف: 6

در صورت بودن شخص مشکل ساز در مسیر تخریب هر محفل مرتبط به سلسله ی آقای آدم مایلیم تحت مدیرییت امن قرار گرفته و مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد همینطور در صورت بودن شخص مشکل ساز در فرآیند عقوبتی مذکور تحت مدیرییت امن قرار گرفته و مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد، 21:43 یکشنبه 9 مرداد 1401 جولای 31 2022 بلا نسبت طویله، گبضه. “نابودی، تخریب و امحای محافل سلسلهٔ آقای ابراهیم” در تیتر نوشته به “نابودی، تخریب و امحای ساختمان و محفل سلسله ی آقای آدم” و در اسلاگ نوشته “destruction-islamic” به “Destruction of Mr. Adam’s dynasty construction and society” ویراست شد و شمول دسته ی “نابودی، تخریب و امحای ساختمان و محفل سلسله ی آقای آدم” با اسلاگ “destruction-of-mr-adams-dynasty-construction-and-society” افزوده شد، در ایجاد دسته در ویرایشگر WordPress دچار مشکل بودیم، با زدن کلیدهای “Adam” دسته ی مورد نظر پیدا نمیشد به عنوان دسته ی والد، از برگه ی دسته ها ایجاد شد، تایید ایجاد صادر نشد و گردونه ی انتظار در حال چرخ بود در تبی جدید گشودیم و دسته ایجاد شده بود، 22:04 همین حوالی.

مایلیم ملک و زمین باقی از تخریب محافل سلسلۀ آقای ابراهیم را به عنوان دارایی شخصی زیر مجموعۀ نهاد منظر داشته باشیم، نهاد منظر دارای تعریفی نیست مگر مورد تائید ما باشد. باغستان شهریار، 03:24 چهارشنبه 31 فروردین 1401.

در تیتر نوشته اسلامی به محافل سلسلهٔ آقای ابراهیم ویراست شد، گمان می‌بریم مناسب باشد مطرح داشتن ارسا نیروی نظامی با هماهنگی ساختار بومی در منظقهٔ گرینلند و ایسلند جهت تخریب محافل سلسلهٔ آقای ابراهیم. باغستان شهریار، ۱۵:۰۲ پنج‌شنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۱. در صورت عدم همکاری در صدور جواز ورود به ارادهٔ تخریب محافل سلسلهٔ آقای ابراهیم ورود دست کم به گمان و ارادهٔ ما مجاز است، ۱۵:۱۵ همین حوالی.

مایلیم در صورت تمایل ارتش بر تخریب مصلّای تهران نظارت داشته باشد. ضلع شرقی مصلّای تهران، ۱۶:۱۰ پنج‌شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۰.

بیست و سه و سی و سه دقیقهٔ پنج‌شنبه چهار آذر هزار و چهارصد شمسی، برای با خاک یکسان نمودن یکی مسجد گرد و خاک زدن به تمام محلّ و محلّه مجاز نیست، با دقّت همراه مرطوب سازی و حفظ آرامش و شرایط محیطی انجام خواهد پذیرفت، چنین به گمان و ارادهٔ ما رسیده است.

شانزده و بیست و هشت دقیقهٔ چهارشنبه سه آذر هزار و چهارصد شمسی، نیروهای مسلّح و اطّلاعاتی مراقب باشند وقتی ناخن بلدوزر می‌گذارند زیر ستون مقبره‌ها و مساجد و حوزه‌ها ناخن‌هایشان نشکند، البتّه بر خلاف مدیریّت دلق پوشان در این فقره ما اجباری از سر وظیفهٔ منسب و شغل در نظر نگرفته‌ایم.