موضوعات اخیر

دسته: نابودی

  • آقای روح ال له خمینی

    فارغ از افعال و نتایج آقای خمینی به نقل از یکی از سخنرانیهای ایشان که در پاسخ این سوال که کاری از دست ما بر نمی آید شبیه چنین گفته بودند که چرا بر نمی آید، مثلا ما امروز می توانیم جلوی چند کار نامناسب را در افعال خود بگیریم، مثلا دروغ[…]

  • نابودی، تخریب و امحای ساختمان و محفل سلسله ی آقای آدم

    در صورت بودن شخص مشکل ساز در مسیر تخریب هر محفل مرتبط به سلسله ی آقای آدم مایلیم تحت مدیرییت امن قرار گرفته و مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد همینطور در صورت بودن شخص مشکل ساز در فرآیند عقوبتی مذکور تحت مدیرییت امن قرار گرفته و مجموع جزا در خصوص[…]

  • الفاظ مصطلح مذهبی

    به نظر شما تاثیرات الفاظ مصطلح دینی همچون آنچه از نام آقایان علی، ابولفضل و حسین استفاده می‌کند در ثمرهٔ افعال، ثمرهٔ ارتزاق(آیدی، دخل)، اندیشه و ثمرهٔ آن به چه میزان است. نه و چهار دقیقهٔ سه‌شنبه بیست و سه آذر هزار و چهارصد شمسی.