تلاش برای رفع موانع تهییه ی داروی ابولا، جزام، ایدز و وبا

تعداد پاراگرف: 3

“وبا” به تیتر نوشته افزوده شد، مایلیم واکسن کامل(یکباره در عمر) بیماری وبا به دسترس برسد، 00:20 شنبه 4 تیر 1401 خانه Gebze گبزه تارا(ترکیه). “تهیّهٔ داروی” در تیتر نوشته به “تهییه ی داروی” ویراست شد، 00:22 همین حوالی.

مایلیم هر چهار مورد مسدود سازی دارایی و مصادرۀ آن به نفع نهاد منظر، اجرای مجموع جزا و پیگرد(تعقیب) قضایی در خصوص هر شخص مشکل ساز در مسیر دسترسی داروی جزام، ایدز و ابولا اجرا شود، باغستان شهریار 00:03 پنج‌شنبه 8 اردیبهشت 1401.

مایلیم دارایی مشکل سازان در مسیر به دست آوری درمان بیماری‌های ابولا، جزام و ایدز مسدود گردد. باغستان شهریار، ۰۳:۴۱ جمعه ۱۲ فروردین ۱۴۰1. 1400 به 1401 اصلاح شد، باغستان شهریار 00:05 پنج‌شنبه 8 اردیبهشت 1401.

, ,