امام جمعه

تعداد پاراگرف: 4تعداد فهرست: 3

  • آقای محمّد حسن ابوترابی فرد امام جمعۀ تهران(به نظر(گزارش خبرگزاری تسنیم) روز گذشته خطیب بوده‌اند) و همسر ایشان، 00:08 همین حوالی.

باغستان شهریار 00:04 شنبه 17 اردیبهشت 1401.

  • آقای سیّد محمّد علی موسوی فرد(امام جمعۀ اهواز) و همسر ایشان، باغستان شهریار 17:15 چهارشنبه 14 اردیبهشت 1401.

مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص آقای مرتضی مطیعی امام جمعۀ سمنان و همسر ایشان اجرا شود. در ادامه محتوا از نوشتۀ “مصادرۀ دارایی، دوّم” منتقل شده است که روز گذشته و بامداد امروز نوشته شده است، باغستان شهریار 19:41 دوشنبه 12 اردیبهشت 1401.

مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص امام جمعۀ بوشهر آقای غلام علی صفایی بوشهری و امام جمعۀ ایلام آقای اله نور کریمی اجرا گردد، باغستان شهریار 22:10 یکشنبه 11 اردیبهشت 1401.

  • همینطور آقای عبّاسعلی سلیمانی اسبوکلائی امام جمعۀ پیشین کاشان و عضو مجلس خبرگان، 22:16 همین حوالی. “اسبوکلائی” به نام آقای سلیمانی افزوده شد، ایشان به عنوان نمایندۀ مجلس خبرگان از بلوچستان(سیستان و بلوچستان) معرّفی شده‌اند دست کم طبق منبع WIKIPEDIA، باغستان شهریار 17:51 چهارشنبه 14 اردیبهشت 1401.

همینطور آقای سیّد یوسف طباطبایی نژاد امام جمعۀ اصفهان و آقای سیّد محمّد سعیدی اولیّت مقبرۀ قم، 23:35 همین حوالی. همینطور آقای سیّد محمّد مهدی حسینی همدانی امام جمعۀ کرج و آقایان سیّد محمّد علی آل هاشم امام جمعۀ تبریز، سیّد مهدی قریشی امام جمعۀ ارومیه، سیّد حسن عاملی امام جمعۀ اردبیل، محمّد عبادی زاده امام جمعۀ بندر گمبرون(آقای شاه عبّاس)، 00:15 دوشنبه 12 اردیبهشت 1401 همین حوالی. همینطور آقایان محمّد رضا ناصری امام جمعۀ یزد، محمّد باقر محمّدی لائینی امام جمعۀ ساری، سیّد احمد شاهرخی امامجمعۀ خرّم آباد، رسول فلاحتی امام جمعۀ رشت، حسن علیدادی سلیمانی امام جمعۀ کرمان، عبدالکریم عابدینی امام جمعۀ قزوین، 00:18 همین حوالی. همینطور تمامی همسران اشخاص مذکور و آقایان قربانعلی درّی نجف آبادی امام جمعۀ اراک و همسر ایشان، سیّد نصیر حسینی امام جمعۀ یاسوج و همسر ایشان، مصطفی علما امام جمعۀ کرمانشاه و همسر ایشان، عبدالرضا پور ذهبی امام جمعۀ سنندج و همسر ایشان، 00:27 همین حوالی. همینطور آقای سیّد انور رشیدی شهردار سنندج و همسر ایشان، 00:31 همین حوالی. همینطور آقایان لطف الله دژکام امام جمعۀ شیراز و همسر ایشان، علی خاتمی امام جمعۀ زنجان و همسر ایشان، سیّد علی رضا عبادی امام جمعۀ بیرجند و همسر ایشان، رضا نوری امام جمعۀ بجنورد و همسر ایشان، سیّد کاظم نور مفیدی امام جمعۀ گرگان و همسر ایشان، 00:42 همین حوالی. همینطور آقای علی رضا موحّد نژاد رئیس کمیتۀ علمی ستاد استهلال دفتر رهبری و همسر ایشان، 05:45 همین حوالی.