انسان

تعداد پاراگرف: 1

در بررسی معادل لغت انسان به برخی از زبان‌های جاری جوامع همچون فرانسوی، چینی، آلمانی، پرتغالی، ایتالیایی، انگلیسی، یونانی، روسی، اسپرانتو، اسپانیش و لنایی(عربی) چنین به گمان ما رسید که فاشیسمی جنسیّتی در زبان‌های مذکور جاری است، معادل انسان و مرد یکی(تقریباً همه جز یک حرف احتمالاً بی تاثیر در خوانش در ایتالیایی) یا بسیار نزدیک است امّا معادل لغت زن متفاوت است از این رو در معادل لغت انسان به لاتین لغت Ens را در نظر گرفتیم. ۱۴:۴۸ یکشنبه ۱ اسفند ۱۴۰۰. لنایی افزوده شد، ۱۵:۰۷ همین روز.