موضوعات اخیر

دسته: انس

 • مردم داری و حرمت انسان

  آیا مناسب است چنین گمان بردن که در مسیر مردم داری به تعبیری که حضور در توده مناسب در نظر آید مرز و مسیر حفظ حرمت انسان باریک می شود به ترتیبی که شاید حفظ حرمت و حریم انسان به درصدی دشوار یا دشوار تر می گردد، 16:22 چهارشنبه 19 مرداد 1401[…]

 • مالکییت انسان بر خویش

  مالکییت انس(انسان) بر جان خویش، بر نفس و کالبد و هر آنچه از آن می جوشد به گمان با انسان است و اگر غیر از این گمانی رود یا موضوعی مطرح گردد یا به قهر موازینی مقررر شود به گمان ندانسته یا دانسته در هر آنچه از فرد در مسیری زاویه دار[…]

 • مسیر تکامل انسان

  گمان می بریم اندیشه ی حاضر در اذهان دست کم در این حوالی از فلتا(ایران)، لنا(سعودی عربیا)، تارا(ترکیه) و مصر نوعی یخ زده و فریز شده از انسان است که گویی نه راهی به تکامل می بیند و دارد و نه جنبشی به ذهن آن به خصور می رسد در این مسیر[…]

 • انسان

  در بررسی معادل لغت انسان به برخی از زبان‌های جاری جوامع همچون فرانسوی، چینی، آلمانی، پرتغالی، ایتالیایی، انگلیسی، یونانی، روسی، اسپرانتو، اسپانیش و لنایی(عربی) چنین به گمان ما رسید که فاشیسمی جنسیّتی در زبان‌های مذکور جاری است، معادل انسان و مرد یکی(تقریباً همه جز یک حرف احتمالاً بی تاثیر در خوانش در[…]

 • آب و آهن

  آبْ آب است و آهن آهن، آیا می‌توان با آب همچون آهن رفتار داشت یا با آهن همچون آب، با یک سبزه چون خاک یا با یک درخت چون صخره یا با یک انسان همچون آقای آدم. ۱۴:۲۳ یکشنبه ۱ اسفند ۱۴۰۰.