جوهر، فطرت

تعداد پاراگرف: 1

گمان نمی‌بریم استفاده از کلماتی چون فطرت نامناسب یا جوهر منحرف در توصیف اشخاصی که دست کم به گمان ما رفتارهایی نامناسب دارند همچون آقای خامنه‌ای مناسب باشد، به گمان فطرت فرد یا جوهرهٔ آن دچار تغییر نمی‌شود بلکه تعالیم، شرایط رشد، وقایع و جوامع بر آن تاثیر می‌گذارند و دسترسی فرد را به فطرت و جوهر دستخوش تعریف می‌دارند به شکلی که به گمان گاهی چون لایه های خاکستری فضایی را بین شخصیّت حاضر فرد و آن کودکی که سر به جهان گشوده است ایجاد می‌دارند به ترتیبی که گاهی اصلاح فرد به گمان نمی‌رسد. باغستان شهریار، ۰۲:۱۶ یکشنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۱.