موضوعات اخیر

اتّحادیّهٔ اروپا


مایلیم در صورت تمایل هر سه قوّه بر عضویّت در اتّحادیّهٔ اروپا نظارت داشته باشند، موضوعاتی که پیشتر به گمان رسیده است حذف لزوم ویزا و برپایی زیر ساخت مرتبط امنیّتی است در اتّصال اطّلاعات ساختارهای قضائی و مسلّح و امنیّتی. باغستان شهریار، ۱۳:۱۴ شنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۰.


دیدگاهتان را بنویسید