بستر و بنیان نامناسب

تعداد پاراگرف: 1

بر روی بنیانی نا مناسب احتمالاً هر چه بسازیم نامناسب است، احتمالاً به پس و پیش و مضمون شاید تواند دلالت داشتن به هر حال ما در بند زمانیم دست کم در خلق و ساخت، ممکن است برداشت ما از عدم تناسب بستر به گمراهی آغشته باشد یا پالایش و تفسیر ما از ثمره و نتیجه. پیشتر به چنین مضمونی در خصوص بستر و ساخت اشاره شده است. در مجموع چنین گمان برده‌ایم. یازده و سی و چهار دقیقهٔ جمعه بیست و شش آذر هزار و چهارصد شمسی.