اصفهان

تعداد پاراگرف: 6

به گمان تبل و ایجاد صدای مربوط به محررم در جلوی بیمارستان الزهرا در اصفهان کار امام جمعه ی اصفهان بوده است. 23:10 چهارشنبه 12 مرداد1401 آگوست 3 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.

طرح تخلیهٔ اصفهان تقلیل به روحانیون ساکن در نظر است، اینکه چه وضعیّتی ممکن است یک روحانی جهت حفظ جغرافیا جدا از تغییر لباس خویش فرآهم آورد احتمالاً در دایرهٔ تشخیص مسئولان بومی خواهد بود، همکاری با روحانیون جدا از احتمال شامل آمدن بر وضعیّت تخلیه ممکن است به از دست دادن دارایی و آزادی بیانجامد. هفده و پنجاه و شش دقیقهٔ سه‌شنبه بیست و یک دی هزار و چهارصد شمسی.

ما طرح تخلیهٔ اصفهان از سکنه را مطرح داریم، موضوع ممنوعیّت ورود موادّ غذایی به شهر اصفهان کلید خورده است دست کم بر اساس ارادهٔ ما، چهارده و نوزده دقیقهٔ سه‌شنبه هفت دی هزار و چهارصد شمسی. بر اساس اراده افزوده شد، بیست و شش دقیقهٔ همین ساعت.

از نظر ما مشکلی نیست که اتّفاق بی‌افتد و اصفهان در آن نقشی نداشته باشد، درصدی دست کم، امّا میزانی که به طرح بی‌ارزد شاید در دایره‌ای از اجماعی بیش از نیم، که تمامی فلتا(ایران) از نظر ما در این اکوسیستم جهانی تقریبا چنین نقشی دارد. در خصوص کاشان و اردبیل هم احتمالاً بتوان از این زاویه سخن گفت امّا اعتماد به نفس کاشان را اردبیل ندارد، کاشانی که از منظر ما پتانسیل رهبری امثال داعش و طالبان همین لحظه موجود دارد، پیشتر از این قبیل سخن به میان آمده است جسته و گریخته، در مجموع چنین گمان برده‌ایم. هفت و سی و چهار دقیقهٔ دوشنبه شش دی هزار و چهارصد شمسی.

هفده و سی و یک دقیقهٔ شنبه شش آذر هزار و چهارصد شمسی، اگر این ضنّ و گمان نزدیک به واقع باشد آیا در خصوص دلیل عدم انتشار اسامی افراد و روحانیون و مساجدی که دلیل اغتشاشات اصفهان، تعدّی به آرامش جامعه و شوراندن مردم و صحنه سازی بوده‌اند اقداماتی صورت گرفته است، آیا وضعیّت افراد مواجه شده با معترضین بررسی شده است، دارایی، ارتباطات و تحرّکاتشان.

بیست و یک و دو دقیقهٔ جمعه بیست و هشت آبان هزار و چهارصد شمسی، آنچه مقرّر شده بود در خصوص اصفهان به پیشنهاد تغییر داده شده است، ما پیشتر در خصوص بحث بودجهٔ اصفهان مایل بودیم هزینه‌های این سالیان به شکلی خویش را نشان دهند و قرار قطع تزریق بودجهٔ دولتی از خزانه را برای شهر اصفهان مقرّر داشته بودیم همینطور قرار مدیریّت میدان نقش جهان توسّط افراد غیر بومی در اصفهان و جابجایی استانداری منطقه از شهر اصفهان به نائین مقرّر گشته بود.