ایتالیا

تعداد پاراگرف: 2

سلامت، اجرای مجموع جزا در خصوص آقای سیلویو برلوسکونی و تحت مدیرییت امن قرار گرفتن ایشان، و در صورت موجود بودن شخص مشکل ساز در فرآیند مذکور همینطور در خصوص هر شخص مشکل ساز و تحت مدیرییت امن قرار گرفتن هر شخص مشکل ساز، Gebze گبزه شرق استانبول ۱۶:۵۱ ۱۹ خرداد ۱۴۰۱. منتشر شده از محتوای اپ Keep Notes مرتبط به Google.com در Android توسسط گوشی Nokia 3.2، “اجرای مجموع جزا در خصوص” به ابتدای نوشته افزوده شد، پیوند نام آقای برلوسکونی در WIKIPEDIA افزوده شد، دیروز برای لحظاتی اینترنت موجود بود و در مجموع از پریروز تا ساعات اخیر در امروز دسترسی به اینترنت قطع بوده است، Gebze گبزه شرق استانبول 14:09 جمعه 20 خرداد 1401. “پری روز” به “پریروز” ویراست شد، 14:16 همین حوالی.

به گمان مبدا دو کلمۀ قرنطینه و چِک(دسته چک) به ونیز ایتالیا در دوران شکوفایی تجارت دریایی آن شهر بر می‌گردد، گویا قرنطینه نام جزیره‌ای در آن نزدیکی است که در زمان بیماری کشتی‌های ورودی را برای زمانی به آنجا می‌فرستادند تا سلامت ایشان بررسی شود، گویا در قرن یازده در حوالی آن مناطق طاعون فوتی‌های بسیار گرفته است، و چِک برای بار نخست در آن شهر بر اساس اعتبار تجّار رواج یافته است، مستندی از شبکۀ چهار منبع این موضوعات است با گمان یاری نزدیک به مناسب حضور ذهن. باغستان شهریار، 22:14 یکشنبه 28 فروردین 1401.

, , ,