منطق در ارتباط، تعامل، مذاکره

تعداد پاراگرف: 1

به گمان استفاده از منطق مخاطبْ فرد را بر اکثریّت مطلق موقعیّت مشرف می‌سازد. باغستان شهریار، ۱۷:۵۹ پنج‌شنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۰. ما از پس از گمان حذف شد، ۱۸:۲۷ همین حوالی. ساکن بر انتهای مخاطب افزوده شد، “ما” پس از “مخاطبْ” به “فرد” ویراست شد، ۱۸:۳۲ همین حوالی.