توحید

تعداد پاراگرف: 1

به گمان ما حکایت توحید نوعی انحراف و تحمیل نگرش است، موضوع ثمرهٔ آنچه مطرح شده است شاید در تفسیر سخن این قبیل افراد و شاعران همچون آقایان موسی و عیسی و محمّد، آنها به نظر در عوض مرجع گرفتن انسان حتّی بر اساس ادّعای خویش، خویش و نگرش و شاید باور خویش را مرجع گرفته‌اند، شاید باور از آن مطرح شد که به گمان ما فقدان شرافت در آقایان عیسی و محمّد به نظر می‌رسد با فرض وقوع حکایت فاحشه و سنگسار در مورد آقای عیسی. ۰۹:۴۴ جمعه ۱۵ بهمن ۱۴۰۰.