آقای اسحاق جهانگیری

تعداد پاراگرف: 5

به گمان ربوده شدن خبرنگار خبرگزاری تسنیم در اطراف افا(اسرائیل) کار آقای اسحاق جهانگیری بوده است، موضوع پیشین در خصوص احوال منظر در تارا به دلیل خارج شدن لپ تاپ از دسترس نیمه کار ماند بدون ساعت نشر خوردن، به آن موضوع باز خواهیم گشت، ۲۳:۰۵ سه شنبه ۷ تیر ۱۴۰۱ ۲۸ جون ۲۰۲۲ بلا نسبت تویله، گبضه.

به گمان آقای اسحاق جهانگیری در حال تلاش برای ایفای نقش آقای قاسم سلیمانی هستند در خصوص آقای علی خامنه‌ای، باغستان شهریار 01:20 جمعه 16 اردیبهشت 1401.

مایلیم دارایی آقای اسحاق جهانگیری مسدود گردد و مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد، به نظر با فرض گمان ما به ایجاد کوید و استفاده از آن توسّط برخی افراد در خصوص حذف برخی از هنرمندان توسّط آقای خامنه‌ای با استفاده از ویروس کوید19(کرونا) مجری آقای اسحاق جهانگیری بوده‌اند، به گمان آقای بکتاش آبتین و خانوم ایران درودی از این دست هستند، به گمان ما فوت آقای سعید کنگرانی قتل بوده است و گمان می‌بریم قتل آقای سعید کنگرانی توسّط آقای محسن رضائی صورت گرفته است، این نوشته(آقای اسحاق جهانگیری) در سال گذشته(چند ماه پیشتر) از جانب ما از حالت انتشار به حالت پیش‌نویس که دسترسی عمومی دست کم در شرایط عادی به آن ممکن نیست در آمده بود، ما پیشتر احتمالا بیش از یک بار موضوع سخن داشته‌ایم جزا و مصادرۀ دارائی آقای اسحاق جهانگیری را همینطور موضوع مسدود سازی اموال ایشان مطرح و در این اواخر لغو شده است، گویا ایشان در اعدام‌های سال شصت و هشت(1368) از جلّادان بوده‌اند و بهانه‌ای که برای پذیرفته شدن و نفوذ به کار می‌برند ندامت و تلاش برای بازگشت به آغوش جامعه. باغستان شهریار، 21:54 جمعه 26 فروردین 1401.

پیوند به ویکیپدیا از زیر عنوان حذف شد. ۱۲:۳۱ چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۰.

به گمان ما آقای اسحاق جهانگیری با طرز فکر پرهیز از تکرار خطا شده‌اند دیواری تا شاید بی شرفترین انواع موجودات در تاریخ بشر بتوانند پشت آن پنهان شوند. پانزده و بیست و دو دقیقهٔ جمعه بیست و چهار دی هزار و چهارصد شمسی. آیا می‌توان واژهٔ شفقت را در این خصوص به کار برد با فرض اینکه فرد از سر خیرخواهی چنین قلمداد داشته است، به گمان ما البتّه به نظر وادی حکایت زاویهٔ دیگری داراست. سی و یک دقیقۀ همین ساعت. مایلیم پوست آقای جهانگیری کنده شود پس از بریده شدن زبانشان، سی و سه دقیقهٔ همین ساعت.