هلند

تعداد پاراگرف: 1

اگر مایل باشید شاید بتوان مطرح داشت نظر شما در خصوص ساختار حکومتی هلند چیست، به گمان ما وضعیّت‌های سیاسی موروثی مثال‌هایی از فاشیسم هستند، پیشتر به این موضوع اشاره شده است، اگر این گمان نزدیک به واقع باشد آیا ممکن است افرادی در راس ساختاری پادشاهی از نوع موروثی بر فاشیستی بودن آن واقف نباشند و اینکه فی البداهه احتمالاً بی ادبی به دیگران است، و اگر چنین باشد و ایشان از آگاهی این موضوع برخوردار نباشند به چه ترتیبی مناسب است آگاهی را به ایشان رساندن. نه و ده دقیقهٔ دوشنبه بیست و نه آذر هزار و چهارصد شمسی.

,