کاهش هزینه

تعداد پاراگرف: 2

مایلیم در صورت تمایل حکومت‌های حاضر بر راه‌های متناسب جهت کاهش هزینه‌های جاری نظارت داشته باشند. کم کردن هزینه به کاهش هزینه در عنوان نوشته ویراست شد. ۰۶:۳۴ دوشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۰.

به نظر شما در شرایط جاری چه راه‌هایی میتوان عرضه داشت برای پایین آوردن هزینه‌ها. ۱۷:۱۳ دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۰. بین میدان و چهار راه ولیعصر، ۱۷:۲۴ همین روز.