موضوعات اخیر

کاهش هزینه


مایلیم در صورت تمایل حکومت‌های حاضر بر راه‌های متناسب جهت کاهش هزینه‌های جاری نظارت داشته باشند. کم کردن هزینه به کاهش هزینه در عنوان نوشته ویراست شد. ۰۶:۳۴ دوشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۰.

به نظر شما در شرایط جاری چه راه‌هایی میتوان عرضه داشت برای پایین آوردن هزینه‌ها. ۱۷:۱۳ دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۰. بین میدان و چهار راه ولیعصر، ۱۷:۲۴ همین روز.


دیدگاهتان را بنویسید