احترام

تعداد پاراگرف: 2

آیا هستند شخص یا اشخاصی که بدون دست کم “گوشه چشمی داشتن به دوری از بی احترامی” یا “تلاش برای حفظ احترام” محترم در گمان می آیند، اگر چنین است چه موضوعی سبب آن بوده و چه هنجار و فرآیندی باعث وقوع آن گشته یا بستر آن را فرآهم ساخته است. 11:16 جمعه 4 شهریور 1401 آگوست 26 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

هیچ کس فی البداهه لایق احترام نیست، احترام موضوعی اکتسابی‌ست، احترام نگذاشتن به مفهوم بی احترامی کردن نیست، برخی امور ناگزیرند امّا اینکه مرز موضوعات کجاست و اختیار در چه حدّی‌ست بحث دیگری‌ست، همه چیز حکایت هزینه‌هاست و گاهی احساسات سنجش آنها را سخت می‌سازد، زمان، خشم و افسردگی هم نوعی از همین هزینه‌ها هستند. چنین گمان برده‌ایم. یک و پنجاه و نه دقیقهٔ پنج‌شنبه یازده آذر هزار و چهارصد شمسی.