ادب طبقهٔ حسّاس

تعداد پاراگرف: 3

گمان می‌بریم تربیّت آغاز شده است و کلام ایشان به نظر فارغ از اشراف و سیطره در ناگزیری ایّام جاری‌ست، دست کم از کلام خانوم شاکردوست چنین ظنّی به ما رسید، به هر ترتیب چندی چون ایشان شاید آخرین روزها در این کیفیّت جسمی و اجتماعی را پشت می‌گذارند. ۱۴:۵۴ جمعه ۱۵ بهمن ۱۴۰۰.

مایلیم کسانی که خارج از فلتا بر بستر مالی جنبهٔ حکومتی فلتا ایستاده‌اند در این ایّام در فلتا حاضر باشند. ۰۱:۰۸ جمعه ۱۵ بهمن ۱۴۰۰.