وضعیّت سایت Nesby.ir

تعداد پاراگرف: 11تعداد فهرست: 1

محتوای سایت Nesby.ir در آدرس Gardun.ir نیز در دسترس است. ۲۳:۴۶ جمعه ۱۵ بهمن ۱۴۰۰.

کمتر از یک هفته پیشتر سایت Nesby.ir را به صورت کلّی تنظیم داشتیم تا از CDN ابر آروان استفاده شود(هر دو dns) و دو فضای باقی دی ان اس تنظیم نشده باقی گذاشته شد، از طرفی بحث اس اس ال به گمان ما از جانب آقای خامنه‌ای دچار مشکل بود و از طرف دیگر مرکز مذکور به گمانمان جزو دارایی ما و از نزدیک‌ترین مراکز در این زمینه به ایشان بود که در جستجویی برای آخرین وضعیّت عرضهٔ اس اس ال(HTTPS) یا همان قفل کنار نام سایت در آدرس بار مرورگر با آن(مرکز مذکور) مواجه شدیم. ۲۰:۵۲ جمعه ۱ بهمن ۱۴۰۰.

پرش به پابرگ در فهرست افزوده شد، به دلیل مشکل در بسته شدن منو تابع دیگری در منو اضافه شد، به دلیل مشکل در بسته شدن منو با کلید پیش فرض طرّاحی شده یک X انگلیسی به گوشۀ سمت چپ پایین صفحه افزوده شد. بیست و یک و بیست و نه دقیقۀ شنبه بیست و پنج دی هزار و چهارصد شمسی.

فید(rss) سایت Nesby.ir به نمایش نوشته‌های ویرایش شده تنظیم شده است، پیشتر تاریخ انتشار نوشته‌ها ملاک ترتیب فید بوده است، بیست و یک و پنجاه و دو دقیقهٔ سه‌شنبه چهارده دی هزار و چهارصد شمسی.

افزونه‌های نصب یا استفاده شده در سایت Nesby.ir از مخزن افزونه‌های وردپرس.

 • Autoptimize ویرایش شده و از چرخۀ به روزرسانی از طریق مرجع خلق آن خارج گشته است، اکنون با نام Asset minify و بدون بارگذاری jQuery تنها برای فشرده سازی فایل‌های استایل به کار می‌رود.
 • Basic Optimization
 • Insert Headers and Footers
 • Koko Analytics
 • Matomo Analytics – Ethical Stats. Powerful Insights.
 • Persian Date
 • Prevent Browser Caching
 • Recent Posts Widget With Thumbnails
 • Search Analytics پیشتر در این خصوص موضوعاتی همچون تغییر نتایج جستجو در پایگاه داده در سایت Gardun.ir به گمانمان رسیده است.
 • Search Meter پیشتر در این خصوص موضوعاتی همچون تغییر نتایج جستجو در پایگاه داده در سایت Gardun.ir به گمانمان رسیده است.
 • Search Regex به نظر نیاز به آخرین نسخۀ PHP و به تبع آن MYSQL در این افزونه ضروری داشته شده است، در حال حاضر گویا پویش سرور امکانات فنّی مناسب سرور و دریافت کلام را در دسترس ندارد.
 • Site Kit by Google استفاده مقدور نشده است، دسترسی افزونه به سرور گوگل به نظر دچار مشکل است.
 • WP Statistics

ویرایش لیست افزونه‌های نصب شده از مخزن .ردپرس، ده و هجده دقیقۀ پنج‌شنبه دو دی هزار و چهارصد شمسی. تاریخ از یک به دو دی اصلاح شد، یازده و پنجاه و پنج دقیقهٔ همین روز.

قابلیّت استفاده از فضای محتوای عریض افزوده شده و در فهرست در دسترس است. شش چهل و چهار دقیقۀ چهارشنبه یک دی هزار و چهارصد شمسی.

فونت سایت به IBM Plex Sans Arabic تغییر داده شد. بیست و دو سی و نه دقیقۀ یک‌شنبه بیست و هشت آذر هزار و چهارصد شمسی. و به حالت قبل بازگردانده شد، بیست و سه و سه دقیقهٔ یک‌شنبه بیست و هشت آذر هزار و چهارصد شمسی.

موضوع این مشکل که در ادامه آمده است به نظر ریشه در طرّاحی از جانب ما داشته است که با چند روز فاصله از نو طرحی پیاده گشت. چهارده و پنجاه و هشت دقیقهٔ یک‌شنبه هفت آذر هزار و چهارصد شمسی.

بیست و یک چهارشنبه بیست و شش آبان هزار و چهارصد شمسی، افزونهٔ تغییر دهندهٔ اندازهٔ قلم در سرور مجازی و فضای میزبانی به گمان ما از جانب آقای خامنه‌ای دچار اختلال و دست درازی شده است، در تغییر اندازهٔ قلم به یکباره چند سد برابر رشد اندازه نشان می‌دهد دست کم تا آخرین باری که در روز گذشته آزموده شده است.