شعار

تعداد پاراگرف: 1

اگر چنین موضوعی نزدیک به واقع باشد چه کسانی شعار مرگ سر می‌دهند و چه هدفی را دنبال می‌کنند، آیا در جامعه‌ای خِرَدسوز و مقلّدباره که کورسو نشانه‌هایی از عقل در ارزش‌ها و فضیلت‌هایی چون دروغ و خیانت و بی شرفی در حال سو سو زدن است چنین سوالی مطرح داشتن می‌تواند مناسب به نظر برسد اگر این گمان در خصوص ارزش‌ها و فضیلت‌های جامعهٔ حاضر قابل بررسی باشد، جامعه‌ای که احتمالاً بتوان گفت در آن اغلب مادران از اولادشان کمی سیاست طلب می‌کنند. پنجاه و هفت دقیقهٔ بامداد پنج‌شنبه یازده آذر هزار و چهارصد شمسی.

, ,