نرم افزار

تعداد پاراگرف: 1

چنین گمان برده‌ایم، برخی کثیف هستند و رخنه داشته‌اند در مراکز نرم افزاری، این قبیل با پراکنده داشتن زواید در نرم افزارها به نوعی خود را گسترش می‌دهند، آقایان بیل گیتس و مارک زاکربرگ به گمان ما چنین هستند، تحمیل بار اضافی(پردازش) به کامپیوترها با افزودن کدهایی که راه طولانی‌تر و بار پردازشی بیشتری را بر سیستم تحمیل می‌دارند و بالا بردن حجم کپسول نرم افزارهای خام(نصب نشده) از تاثیرات مستقیمی است که از این قبیل به گمان ما رسیده است، احتمالاً بدیهی است که این تحمیل به خودی خود طلب به روز رسانی سخت افزاری، مصرف بیشتر برق و لاجرم تولید افزون‌تر می‌طلبد، شاید بتوان تخمینی از ثمرهٔ آلودگی تولید شده از افرادی همچون مدیر عامل هندی تبار گوگل یا افراد مذکور و یا آقای دُرسی به واسطهٔ گسترش موارد بی پشتوانهٔ تولید و مدیریّت منسجم همچون بیت کوین یا انشعابات آن داشت، غالباً افکار توتالیتر گرایش به شرایطی همچون بیت کوین نشان می‌دهند و آزادی آن را نکتهٔ مثبت آن به تبلیغ می‌رسانند. در مجموع چنین گمان برده‌ایم. دوازده و دو دقیقهٔ پنج‌شنبه بیست و سه دی هزار و چهارصد شمسی.