موضوعات اخیر

دسته: صنعت

 • پاناما

  مایلیم به شرط احتجام پل موجود بر روی کانال پاناما از سمت Panama city شهر پاناما و در صورت موجود بودن در دیگر نواحی پاناما یا هر معبر در سر تا سر جهان که ارتفاعی به نظر نا مناسب دارند نوسازی یا باز سازی شوند یا از نو به ایجاد برسند به[…]

 • کانال شمال آفریقا خطط استوا

  به گمان پیگیری موضوع کشیده شدن کانال شمال آفریقا در منطقه ی کویری از غرب تا شرق شمال آفریقا برای اروپا در موضوع تامین گاز زمستان موثثر است، 10:44 جمعه 1 مهر 1401 سپتامبر 23 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

  مایلیم کانالی از غرب آفریقا[…]

 • دانشگاه

  مایل نیستیم دانشگاه تحت هیچ شرایطی بسته شود، چه بزرگترین طوفانها یا زلزله ها چه گسترده ترین بیماری ها حتتی اگر دانشگاه متروک گردد مایل نیستیم بسته شود و اگر بودند شخصی مشکل ساز در این خصوص مایلیم مجموع جزا در خصوص ایشان به اجرا برسد، 22:46 سه شنبه 29 شهریور 1401[…]

 • حساب شبکه ی اجتماعی شخص منظر

  حساب Mibocommunity در Instagram از حالت ساسپند خارج شد، Refacty دچار مشکل کپچا بود در آخرین آزمون، در خصوص اسامی Mibo و Misa و Dino و از این قبیل همراه Community مایل بودیم اسامیی استفاده شود که برای دیگران مزاحمت نباشد در آن دوره که برای ارسال پیام معررفی سایت به اصناف[…]

 • گردشگری

  دیروز خبری خواندیم از Instagram مبنی بر فوت آقایی جوان در اطراف مرز خوی، گویا ایشان در کسوت راهنمای گردشگری بودند، به نقل گویا تک تیر انداز از ارتش ترکیه و برخورد گلوله به سر باعث فوت بوده است، به گمان کار همسر آقای اردوغان و دستور ایشان است، 11:05 چهارشنبه 23[…]

 • بورسیه ی نا مناسب

  در صورتی که شخصی شاغل در حکومت از بورسیه ی نا مناسب بهره گرفته هستند مایلیم از کار بر کنار شوند و در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز مجموع جزا در خصوص ایشان به اجرا برسد، 21:49 یکشنبه 20 شهریور 1401 سپتامبر 11 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

  مایلیم محتوای قوانین سایت های اینترنتی بررسی شود و شرایط عرضه ی محتوا در صورت فقدان قوانین، منظور از این موضوع بررسی مجراهایی است که شاید همچون دام پهن شده باشند تا مشتری خود را در دام بی اندازند، مایلیم در این خصوص با Google مذاکره شود، 21:22 سه شنبه 15 شهریور[…]

 • جواز محتوای آزاد، Fc license

  متن انگلیسی و فارسی جواز در ادامه آمده است

  The content is free without any AGO Assume commitment, you are allowed using it in any kind but going cross others border. if you purchased this content in redistributing case you allowed to reselling it in[...]

 • غذا، خوراک

  مایلیم پخت موادد غذایی که بدون معللق شدن در مایعات پخته می شوند همچون گوشت کبابی یا نان به صورت معللق و بدون تماس با سطح در مجاورت حرارت ترجیحا تولید شده از چوب یا ذغال پخته شوند و محلل و میزانی که به عنوان گیره ی تعلیق بهره برده می شود[...]

 • تجارت نفت و گاز طبیعی با اروپا

  مایلیم تجارت انرژی با اروپا مورد بازنگری قرار گیرد، پیشتر تمایل خویش را نسبت به رساندن گاز فلتا(ایران) به اروپا مطرح داشته ایم، به نظر پیش شرط هایی در خصوص تجارت نفت و گاز با اروپا لازم است، گمان می بریم کوید نوزده ساخت بیجینگ است، به عنوان مثال رفتار آلمان در[...]

 • اینترنت رایگان

  مایلیم در سطح کشور، آفریقا و در قاره ی آمریکا جز کانادا و ایالات متتحده ی آمریکا در تمامی کشورها اینترنت رایگان در اختیار هر شخص قرار گیرد و در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز در این خصوص مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد، منظور چنین نیست که در باقی[...]

 • عدم استفاده از توالت چمباتمه ای

  مایلیم کاسه توالت های فرنگی همراه نصب رایگان و آموزش استفاده به ترتیبی مناسب در اختیار هر شخص قرار گیرد و خرید و فروش و اجاره ی ملکی که مجههز به دستشویی و خلا است بدون برخورداری از توالت فرنگی شامل جریمه گردد و در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز مجموع[...]

 • معیار اندازه گیری در آموزش پایه

  مایلیم معیارهای مشهور موجود در جهان در آموزش پایه گنجانده شوند همچون پوند و کیلو گرم در وزن و مایل و کیلو متر در مسافت، در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز مایلیم تحت مدیرییت امن قرار گرفته و مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد، همینطور در صورتی که بودند شخصی[...]

 • شعار مرگ

  مایلیم شعار "مرگ بر" از تجممعات اسلامی، مساجد، مراکز حکومتی و محافل سلسله ی آقای آدم حذف گردد، در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز در این فرآیند تحت مدیرییت امن قرار گرفته و مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد و در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز در فرآیند عقوبتی[...]

 • نان و نمک

  در نوشته ی «احوال منظر در تارا» اشاره ای شده است به آتش و نان و نمک و دو مجموعه آجیل که از تبریز و اردبیل برای ما رسیده بود و تحت شرایطی شاید مناسب بود در زباله بیاندازیم، از هر کدام مقداری به ظرفی کنار دست گذاشتیم و بخشی را خوردیم،[...]

 • بیمه

  مایلیم در سطح کشور و به شرط احتجام در سطح جهان اجبار شخص به اخذ بیمه شامل تحت مدیرییت امن گرفتن و اجرای مجموع جزا گردد همینطور در صورت بودن شخص مشکل ساز در فرآیند عقوبتی مذکور مایلیم تحت مدیرییت امن قرار گرفته و مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد، 19:51[...]

 • کمربند ایمنی خودرو و کلاه کاسکت موتور سیکلت

  پیشتر در خصوص گمان منظر به تاثیر گذار نبودن بستن کمربند ایمنی خودرو و استفاده از کلاه کاسکت در موتور سیکلت در شخص غیر سخن به میان آمده است، به گمانِ آن مقطع مضمونی شبیه چنین که کمر بند ایمنی و کلاه کاسکت در وضعییت شخص غیر خارج از وسیله ی نقلیه[...]

 • محتوای آموزشی با الفبای لاتین

  مایلیم محتوای آموزشی از سنن پنج سال همراه الفبای لاتین نیز طرراحی گردد، به گمان انتخاب زبان بهره گرفته از الفبای لاتین به شرط عدم زاویه با فضای منطق به ترتیبی که رشته ی کلام میان فرزند و والدین و بوم گسسته نگردد مناسب است و اگر در مسیر تدارک محتوای آموزشی[...]

 • نرم افزار گوشی شرکت هواپیمایی دولتی در ممالک کشور

  مایلیم در خصوص هواپیمایی هما نرم افزار گوشی مناسب به رقابت با کلاس A دنیا در دسترس باشد، همینطور در خصوص مناسب ترین شرکت های دولتی پروازی در ممالک، 10:50 پنج شنبه 30 تیر 1401 جولای 21 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.

 • مرورگر فایرفاکس Firefox

  پیشتر مطرح شده است که به دلیل مشکل روی آمده که حذف موارد ذخیره شده در حساب مرورگر Firefox بود استفاده از مرورگر Firefox متوققف شد، آن حذف در زمان عظیمت از باغستان شهریار در فلتا(ایران) به گبضه(Gebze) در تارا(ترکیه) به وقوع پیوست، پیشتر از آن در زمانی نه چندان دور از[...]

 • کارخانه ی تولید سلاح در فلتا(ایران)

  پیشتر در خصوص برپایی کارخانه های تولید سلاح در چند منطقه از فلتا سخن به میان آمده است و عدم تمایل منظر در خصوص پذیرش آقای قالیباف در شراکت در این موضوع، در آن مقطع شرحی در این خصوص مطرح نشد، آنچه به گمان رسید احتمال خطر برای آقای قالیباف از جانب[...]

 • بازی رایانه ای

  مایلیم مسابقات Counter strike و Warcraft در فلتا(ایران) از سر گرفته شود به ترتیبی رسمی، سالانه پانزده هزار دلار مختص به Counter strike و پنج هزار دلار Warcraft در نظر گرفته شود، محدودییتی در شرکت دست کم از این منظر از زاویه ی جغرافیا یا مللییت موجود نیست همینطور شرکت یک فرد[...]

 • رادیو

  به گمان در آمدن چشم طلب شد از جانب تمامی افرادی که در طلب قطع پخش آنلاین رادیو تهران در آمدند در ادامه ی موضوع پاراگراف پیشین مطرح شده همین روز دقایقی قبل در دایره ی حمل اسلحه و آلودگی صوتی و زِر و زار، 15:13 پنج شنبه 9 تیر 1401 30[...]

 • مترو

  چند سال پیشتر چنین شنیدیم که گویا از ژاپن برای بازدید از تونل های مترو تهران آمده بودند و بعد از روئت آنها را مناسب تونل های فاضلاب مطرح داشته اند از پهنای اندکشان، 15:21 چهارشنبه 8 تیر 1401 29 جون 2022 بلا نسبت طویله، گبضه. "دانسته اند" به "مطرح داشته اند"[...]

 • تصادف قطار

  به گمان تصادف قطار با کامیون در ایالت میزوری ایالات متتحده ی آمریکا کار آقای بایدن شخص تکیه زده بر کرسی کاخ سفید بوده است، 01:47 چهار شنبه 8 تیر 1401 29 جون 2022 بلا نسبت تویله، گبضه. فاصله از پیش از زمان حذف شد، 02:09 همین حوالی.

  به گمان مشکل سایبری برای سیستم رایانه ای کارخانه ی فولاد خوزستان توسسط آقای محممد رضا گلزار ایجاد شده است، ۱۲:۴۸ دوشنبه ۶ تیر ۱۴۰۱ ۲۷ جون ۲۰۲۲ خانه Gebze گبزه تارا(ترکیه). در گوشی دسته ها نا پیدا بودند از طریق لپ تاپ منتشر شد، 13:01 همین حوالی.

 • تقللب در قمارخانه

  تارا، به گمان آقای اردوغان در برخی از قمار خانه های تارا(ترکیه) ابزارهایی خارج از خبر اشخاص مشتری نصب داشته اند جهت تقللب و به این ترتیب تقریبا تمام دارایی آقای Serdar ortac را تصاحب داشته اند، به گمان بر آن بستر تقللب به اشخاص خارجی نیز سرویس ارائه می گردد، به[...]

 • پاکسازی فضای خالی حافظه ی ابزار الکترونیکی

  از طریق اپلیکیشن های پاکسازی فضای خالی حافظه(محلل تگهداری فایل) فارغ از اینکه پیشتر چه نوع محتوایی در آن بوده است به گمان مناسب است امواج متمرکز فکری را پراکنده داشتن یا ضعیف ساختن، البتته این موضوع تلاشی نیز هست در مسیر جلوگیری از امکان ریکاوری و بازگردانی فایل های پاک شده،[...]

 • خروج قطار از ریل

  به گمان خروج قطار از ریل در مسیر یزد مشهد عمدی بوده و توسسط آقای محممد رضا گلزار انجام گرفته است، Gebze گبزه شرق استانبول ۲۰:56 چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۱. مسیر مشهد به یزد به گمان صحیح است، از اشاره به زائر بودن فوت شدگان در خبر چنین گمان بردیم که[...]

 • WordPress

  به گمان به توسعه رساننده یا رسانندگان افزونۀ Jigoshop که به ظنّ ما بستر و هستۀ WOOCOMMERCE بر آن چیده شده است مورد تحدید قرار گرفته‌اند تا از توسعه و عرضۀ محصولات آن دست بکشند، اگر این گمانی مناسب است مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص هر شخص[...]