سرقت گوشی منظر

تعداد پاراگرف: 2

روز گذشته به مواردی به گمان موازی موضوع سرقت اشاره نشد، اینکه چرا عدم نیاز به اشاره به گمان از سرِ بی اهمّیّت بودن موضوعات چنین جوشیدن گرفت خود به گمان موضوعی در خور بررسی است، نخست اینکه روش همسر و پسر آقای خاتمی جهت انجام دست کم برخی از امور مظلوم نمائی است، به گمان از جانب همسر آقای خاتمی چنین مطرح می‌شود که پسر ایشان(آقای خاتمی) گروگان هستند یا در خطر هستند و از این قبیل و شخص به این گمان به باور می‌پذیرد و ضربه یا فریب اجرا می‌گردد، دیگر اینکه به نظر آقای خاتمی به شکلی در حصر پسر خویش هستند، شب گذشته چنین گمان بردیم. باغستان شهریار، 11:40 پنج‌شنبه 25 فروردین 1401. به دلیل اختلال در https به گمان در خطّ رایتل هر دو سیم کارت بر روی گوشی سرقتی از نو از شهریار تهیّه گشت، همراه اوّل و ایرانسل، در خصوص موضوع پسر آقای خاتمی آنچه در پسِ ذهن از دلیل عدم عنوان روش فریب خانوم والدۀ ایشان و ایشان به ضن رسید و ما را از بیان به گمانی بازداشت آشنایی گارد هسته با این موضوع و حواشی آن بود.15:07 همین حوالی. شب گذشته چنین گمان بردیم به موضوع حصر آقای خاتمی توسّط پسر ایشان افزوده شد، 15:13 همین حوالی. همراه اوّل و ایرانسل به بخش تهیّۀ سیم کارت افزوده شد، 15:19 همین حوالی. “پای کار” از بعد از “آشنایی” و قبل از “گارد هسته” حذف شد، 15:23 همین حوالی.

به گمان سرقت گوشی ما که دقایقی قبل حدود ساعت نوزده و سی دقیقه در بزرگراه آزادگان انجام شد به فرمان پسر آقای خاتمی(احتجام پیشین فلتا(ایران)) صورت گرفته است، این سرقت توسّط یک فرد که به نظر با چند موتور در لاین دیگر بزرگراه که در وسط بزرگراه منتظر ایشان بودند انجام گرفت، گویا به چهره نقابی از پارچۀ سیاه زده بودند، نقابش را فردی متذکّر گشت که در همان محل موز می‌فروخت و گمان بردیم با ایشان همدست است، به گمان دلداری نزدیک آمده و چند دشنامشان نیز گفتند، به گمان همینطور آقای تقریبا پر بر روی موتوری رنگ روشن شبیه به وسپا در همین لاین چند ده متر عقب تر که گویا منتظر درگیری باشند، مدّعیان سلسلۀ آقای ابراهیم و هم قطارانشان در هرچه به گمان پوک باشند در کذب و توهّم به گمان شمّه‌ای دارند، ما دقایقی در همان محل جهت فرصت به عودت موضوع منتظر ماندیم کمی پس از خروجی بزرگراه امام علی در سمت راست به سمت غرب تهران پس از نخستین پل در بزرگراه آزادگان، به هر ترتیب مایلیم انسداد اموال و مجموع جزا در خصوص پسر آقای خاتمی اجرا گردد، باغستان شهریار، 20:49 چهارشنبه 24 فروردین 1401. گمان می‌بریم آنکس که قفل گوشی را گشود بوی طعم جزای آن را چشید. 21:01 همین حوالی. “نکتۀ دیگر اینکه” از ابتدای پاراگراف قفل گوشی حذف شد، 21:25 همین حوالی. افراد مجری به گمان از نزدیکان آقایان احمدی نژاد و محسن رضائی هستند. 21:28 همین حوالی. “نکتۀ دیگر از انتهای قفل گوشی” به “نکتۀ دیگر از ابتدای پاراگراف قفل گوشی” اصلاح شد. 21:55 همین حوالی. در اسلاگ و موضوع نوشته phon به phone اصلاح شد. 21:57 همین حوالی.