موضوعات اخیر

دسته: سرقت گوشی منظر

  • سرقت گوشی منظر

    روز گذشته به مواردی به گمان موازی موضوع سرقت اشاره نشد، اینکه چرا عدم نیاز به اشاره به گمان از سرِ بی اهمّیّت بودن موضوعات چنین جوشیدن گرفت خود به گمان موضوعی در خور بررسی است، نخست اینکه روش همسر و پسر آقای خاتمی جهت انجام دست کم برخی از امور مظلوم[…]