بنیاد، انسان است. ادیان یا دست کم برخی از ادیان ادعا دارند که برای ارتقای انسان آمده اند. ادیان ابراهیمی بازاری و فریبی هستند برای جذب توده مردم و قدرت گرفتن، و پیامبرانشان همچون موسی و عیسی و محمد نیز شاعرینی هستند فریب‌کار. ۱۶ دی ۱۴۰۲.

تشیّع(مسلمان شیعه) به نظر منحرف‌ترین و کثیف‌ترین وضعیّت فکری است که بشر به خود دیده، ۲۴ دی ۱۴۰۲.

طرح ویدیویی موضوعات در اینستاگرام @aknunema

آخرین موضوعات ایجاد شده:

دسته: درصد بندی تسهیم و تقسیم کار در جا به جایی دارایی من در ایران و حکومت جامعه

the-percentage-of-sharing-and-division-of-work-in-moving-my-property-in-iran-and-the-government-of-the-society
تاریخ ایجاد موضوعاردیبهشت ۱۲, ۱۴۰۳

تعداد نوشته:

1