نماد شرمندگی

تعداد پاراگرف: 1

شرمندگی احتمالاً این حوالی با ما تعریف می‌شود، ما را می‌بینند و شرمنده می‌شوند، چنین گمان برده‌ایم. هجده و شانزده دقیقهٔ شنبه چهار دی هزار و چهارصد شمسی.