سطل زباله ی غیر پوشیده و رو باز در مسیر جریان هوا

تعداد پاراگرف: 1

مایل نیستیم سطل‌های زباله در سطح جامعه در فضای باز و مسیر عبور جریان هوا باشند، باغستان شهریار، حوالی انتهای غربی، ۲۰:۱۸ دوشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۱.