موضوعات اخیر

دسته: سطل زباله

  • سطل زباله

    مایل نیستیم سطل‌های زباله در سطح جامعه در فضای باز و مسیر عبور جریان هوا باشند، باغستان شهریار، حوالی انتهای غربی، ۲۰:۱۸ دوشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۱.