مالیات بر ارزش افزوده

تعداد پاراگرف: 2

مایلیم دو برابر مالیات بر ارزش افزوده ی اخذ شده به ترتیبی مناسب به مبدا بازگردد، اگر بودند شخص مشکل ساز در این فرآیند مایلیم تحت مدیرییت امن قرار گرفته و مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد همینطور اگر بودند شخص مشکل ساز در فرآیند عقوبتی مذکور مایلیم در خصوص ایشان به تحت مدیرییت امن گرفتن و اجرای مجموع جزا به اجرا برسد، 12:03 یکشنبه 16 مرداد 1401 آگوست 7 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

به نظر شما چه موضوعاتی به صورت نا محسوس از مالیات بر ارزش افزوده حمایت می‌کنند، در این باره پیشتر سخن به میان آمده است، چنین مالیاتی به گمان ما سرقت از افراد در قالبی رسمی است، رونقْ طرازِ خرید و فروش است نه طراز مالیات، چنین گمان برده‌ایم. یک بامداد سه‌شنبه بیست و سه آذر هزار و چهارصد شمسی.