خشونت

تعداد پاراگرف: 1

آیا واقعا این قدر خشونت لازم است، این قدر زندگی را سخت بگیریم، یک تعداد اعدام است دور هم می‌زنیم، حالا یه چند تا بالا و پایین. شاید به ذهن برسد چنین مضامینی، چنین گمان برده‌ایم. پیشتر احتمالاً اشاره یا اشاراتی شبیه به این مضمون داشته‌ایم، هشت و سی و چهار دقیقهٔ چهارشنبه ده آذر هزار و چهارصد شمسی. اگر قتلی بوده باشد و احراز گردد و طلب قصاص عنوان شود، چه دلیلی در عالم هست که گرفتن حقّ قصاص را از افراد توجیه کند، ما نه به قصاص مشاوریم و نه به بخشش امّا گمان می‌بریم بار کینه از بار شرمندگی سنگین‌تر است، در مجموع چنین گمان برده‌ایم. نه و پنجاه و دو دقیقهٔ همین روز.