موضوعات اخیر

دسته: خشونت

  • شعار مرگ

    مایلیم شعار “مرگ بر” از تجممعات اسلامی، مساجد، مراکز حکومتی و محافل سلسله ی آقای آدم حذف گردد، در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز در این فرآیند تحت مدیرییت امن قرار گرفته و مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد و در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز در فرآیند عقوبتی[…]

  • تبلیغ خشونت

    گمان‌هایی برده شده، آیا مایل نیستید به تبلیغات خشونت از جانب مدّعیان سلسلهٔ آقای ابراهیم خاصه بازماندگان ادّعایی جوشیده از آقای محمّد و روحانیون شیعه چون آقای خامنه‌ای بپیوندید، آیا گمان نمی‌برید تکرار پنجاه و هفت شمسی سرگرم کننده باشد همچون آنچه اتّفاق افتاد، آیا وضعیّت جاری قابل تحمّل است، اگر فرض[…]

  • خشونت

    آیا واقعا این قدر خشونت لازم است، این قدر زندگی را سخت بگیریم، یک تعداد اعدام است دور هم می‌زنیم، حالا یه چند تا بالا و پایین. شاید به ذهن برسد چنین مضامینی، چنین گمان برده‌ایم. پیشتر احتمالاً اشاره یا اشاراتی شبیه به این مضمون داشته‌ایم، هشت و سی و چهار دقیقهٔ[…]