کارخانۀ سلاح

تعداد پاراگرف: 1

مایلیم در صورت تمایل اتریش، ایالات متّحدۀ آمریکا، آلمان، ایتالیا، فرانسه و انگلستان بستری از تولید سلاح در فلتا(ایران) در نواحی منطقۀ بلوچستان و حوالی مناطقی چون خرّم آباد، بجنورد و کلیبر در دایرۀ بنیاد منظر(دارایی خصوصی) دایر داریم، این موضوع در انحصار نیست، مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص هر شخص مشکل ساز در این مسیر اجرا گردد، گمان می‌بریم در این مورد آقای قالیباف تمایل به مشارکت دارند و به گمان مناسب است، باغستان شهریار 14:36 یکشنبه 11 اردیبهشت 1401.