دلیل عدم رفع موارد چیست

تعداد پاراگرف: 13تعداد فهرست: 1

اگر این فرض نزدیک به واقع باشد و مشکلی در سطح جامعه موجود باشد و مرتفع گشتن آن به نظر دچار اخلال باشد دلیل عدم رفع موارد دست کم به شکلی نزدیک‌تر به آنچه مناسب به نظر برسد بیشتر مشکلات جاری از قبیل مشکل سازان است یا خرافات و یا ترس باقی در اذهان افراد جامعه.

سایت‌های

leader.ir/fa

khamenei.ir

در کدام میزبانها یا زیر نظر چه افرادی میزبانی می‌شوند.

طبق این پیوند

دو مرجع مرتبط با میزبانی سایت مذکور هستند، البتّه سایت‌های دیگری نیز احتمالا در سطح وب موجود باشند که با دریافت نام سایت اطّلاعات مرتبط به آن را نمایش دهند.

طبق این پیوند

ایران سامانه

آریا شاتل که احتمالا همان شرکت شاتل است

دو مرجع مرتبط به میزبانی khamenei.ir هستند.

تمایلی به ادامۀ فعّالیّت دو آدرس‌ مذکور همینطور سایت Nahad.ir و تمامی موارد مشابه نداریم، البتّه احتمالا بتوان گفت این موضوع امری بدیهی است و پیشتر نیز در خصوص غیر مجاز بودن استفاده از امکانات اتوریتی ما در زاویه با نگرشمان اشاره یا اشاراتی به میان آمده است، به هر ترتیب در صورتی که نهادی مایل به داشتن آرشیو از این موضوعات باشد دسترسی بلا مانع است. هفده و پانزده دقیقۀ سه‌شنبه نه آذر هزار و چهارصد شمسی.