حقوق زنان

تعداد پاراگرف: 1

بیست و یک و بیست و دو دقیقهٔ جمعه بیست و هشت آبان هزار و چهارصد شمسی، آنچه در خصوص حقوق زنان، حقّ طلاق، موضوعات مرتبط با تمکین و موضوعات وابسته به شکل قرار مطرح شده است به پیشنهاد تغییر یافته است اگر چنین بوده است و در آن قالب مطرح شده است، به هر ترتیب از منظر ما هر نوع کلامی از این دست از سرچشمه‌ای جدا از دایرهٔ انسان و حریم بشر می‌جوشد و به نظر لازم است تا بر طرف شود و احتمال تکرار آن را به شکلی مناسب رفع گردد، چنین به گمان ما و ارادهٔ ما رسیده است.