زیگورات و زنده به گوری دختران

تعداد پاراگرف: 1

آیا نمی‌توان این احتمال را محتمل دانست که زنده به گوری دختران و عدم تمایل به آن جنس از مراکز تمدّنی چون جنوب غرب فلتا، ایلام و لرستان و خوزستان و بوشهر زمانی به منطقهٔ صحرایی و کویری در آن سوی دریا نفوذ کرده است. یازده و چهار دقیقهٔ جمعه ده دی هزار و چهارصد شمسی.