موضوعات اخیر

دسته: لنا(عربیا، عربستان سعودی)

 • لِنا، لنا(سعودی عربیا)، عربستان

  مایلیم ترددد هر شحص شهروند لنا(سعودی عربیا، عربستان) به بِتا(فلتا، ایران) بدون نیاز به ویزا(جواز عبور) میسسر باشد، گمان بردیم سنجیدن نام فلتا بدون “ف” مناسب باشد، “عربستان” به تیتر نوشته افزوده شد، مایلیم تمامی “اِستان ها” از نقشه ها و نقل قول های رسمی بتا(ایران) حذف گردد همچون انگلستان و عربستان[…]

 • کابینۀ دولت لنا(عربستان)

  مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص هر شخص که در ادامه معرّفی شده است اجرا گردد، باغستان شهریار 07:15 پنج‌شنبه 15 اردیبهشت 1401. “15اردیبهشت” به “15 اردیبهشت” ویراست شد. 07:52 همین حوالی.

  1. مرجع مورد استفاده. 07:17 همین حوالی.
  2. آقای Abdullah[…]

 • زیگورات و زنده به گوری دختران

  آیا نمی‌توان این احتمال را محتمل دانست که زنده به گوری دختران و عدم تمایل به آن جنس از مراکز تمدّنی چون جنوب غرب فلتا، ایلام و لرستان و خوزستان و بوشهر زمانی به منطقهٔ صحرایی و کویری در آن سوی دریا نفوذ کرده است. یازده و چهار دقیقهٔ جمعه ده دی[…]