بانک فلتا

تعداد پاراگرف: 2تعداد فهرست: 1

مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص اشخاص مطرح در ادامه اجرا گردد. باغستان شهریار 01:59 پنج‌شنبه 15 اردیبهشت 1401.

 • آقای محمّد بیگدلی مدیر عامل پیشین بانک ملّت و همسر ایشان، 02:05 همین حوالی.
 • آقای آیت الله ابراهیمی مدیر عامل بانک سپه و همسر ایشان، 02:05 همین حوالی
 • آقای اسماعیل للّه گانی مدیر عامل بانک رفاه کارگران و همسر ایشان، 02:06 همین حوالی.
 • آقای مهدی رضایی سرپرست بانک کشاورزی و همسر ایشان، 02:06 همین حوالی.
 • آقای حسین مهری مدیر عامل بانک صنعت و معدن و همسر ایشان، 02:13 همین حوالی.
 • همسر آقای محمود شایان مدیر عامل بانک مسکن، 02:16 همین حوالی.
 • بانک ملّی، مرجع اخذ، 03:01 همین حوالی
 • رییس هیات مدیرۀ بانک ملّی آقای عبّاس شفیعی و همسر ایشان، 03:03 همین حوالی.
 • عضو هيئت مديرۀ بانک ملّی آقای ناصر شاهباز و همسر ایشان، 03:07 همین حوالی.
 • عضو هیئت مدیرۀ بانک ملّی آقای مسعود خاتونی و همسر ایشان، 03:06 همین حوالی.
 • عضو هیات مدیرۀ بانک ملّی آقای کاوس ایرج پور و همسر ایشان، 03:06 همین حوالی.
 • عضو هیئت مدیرۀ بانک ملّی آقای سیّد فرید موسوی و همسر ایشان، 03:06 همین حوالی.
 • عضو هیات مدیرۀ بانک ملّی آقای علی موسوی زاده و همسر ایشان، 03:05 همین حوالی.
 • رئیس اداره كلّ بانک ملّی آقای محمّدرضا عبدالملکی و همسر ایشان، 03:04 همین حوالی.

به نظر بانک مسکن، بیمه و بانک سینا، بانک مهر ایران، بانک گردشگری، بانکینو در اتّصال از طریق آی پی خارج از فلتا دچار مشکل است، آیکون بانک ملّت دست کم در نسخهٔ اندروئید و گوشی شیائومی ما در بار نخست لمس بدون پاسخ است و بارگزاری اپ آن به گمان در وی پی ان به عمد کند شده است، اپ ایرانسل نیز در ارتباط با وی پی ان به نظر دچار مشکل است، دست کم دو آزمون در دو روز متوالی با این روز، باغستان شهریار، ۱۷:۱۲ شنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۰. سایت ثنا عدل ایران نیز به نظر در وی پی ان دچار مشکل است، ۱۷:۱۵ همین حوالی.