جواز کسب

تعداد پاراگرف: 6

پیشتر همین روز در خصوص عدم نیاز به اخذ جواز در کسب سخن به میان آمده است و حذف استثنای اخذ جواز ساختمان مطرح شده که این موضوع را حذف می داریم، لازم نبودن پروانه ی ساختمانی جهت احداث بنا به گمان نا مناسب است، 23:29 جمعه 7 مرداد 1401 جولای 29 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.

استثنای سازه(بنا، ساختمان) از کسب های بدون نیاز به اخذ جواز حذف می گردد، پیشتر هیچ کسبی را نیازمند اخذ جواز ندانسته ایم مگر ساختمان ها که در این سالها بسیاری مشکلات از ساخت آنها روئت شده است، این استثنا را در بستر احتجام حذف می داریم، هیچ کسبی نیازمند اخذ جواز نیست، مایلیم در صورت بودن شخص مشکل ساز در این موضوع تحت مدیرییت امن قرار گرفته و مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد و در صورت بودن شخص مشکل ساز در فرآیند عقوبتی مطرح شده هم در خصوص ایشان به تحت مدیرییت امن گرفتن و اجرای مجموع جزا، 19:23 جمعه 7 مرداد 1401 جولای 29 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.

ساخت بنا استثنای این تمایل است و دست کم به گمان ما نیاز به کارشناسی دارد، مایلیم دارایی افرادی که کسب را منوط به اخذ جواز می‌دارند مسدود گردد، همینطور افرادی که سال نخست یک کسب از آن مالیات در نظر داشته‌اند همینطور دریافت دارندگان مالیات بر ارزش افزوده. باغستان شهریار، ۱۷:۰۴ دوشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۱. مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص هر شخص مشکل ساز در مسیر موارد مطرح شدۀ این بخش اجرا گردد، باغستان شهریار 13:41 یکشنبه 11 اردیبهشت 1401.

به گمان و ارادهٔ ما هیچ کسبی نیاز به اخذ جواز ندارد مگر باعث زیان به غیر گردد، ساخت ابنیه با پیشینهٔ این سالها به عنوان مثال نمونه‌ای از آن است یا احداث صد و کارخانه که ممکن است به گمان با منافع عمومی مغایرت نشان دهد، تمایل ماست مرتفع سازی گوش و زبان و چشم و مغز و پوست مشکل سازان در این خصوص. ۱۴:۵۸ چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰.

آیا برای تبادل ارز(صرّافی) نیاز به مجوّز هست، برای چه کارهایی اخذ مجوّز لازم است، یا شاید بهتر است در این مقطع زمانی به گمان ما آغشته پرسش را چنین مطرح سازیم، برای انجام چه کارهایی نیاز به اخذ مجوّز نیست. به نظر یکی از تعاریف اصلی حکومت فرآهم آوری زیرساخت امن برای اقتصاد است. در مجموع چنین گمان برده‌ایم. دوازده و هشت دقیقهٔ چهارشنبه بیست و چهار آذر هزار و چهارصد شمسی.

دوازده و چهل و نه دقیقهٔ جمعه بیست و هشت آبان هزار و چهارصد شمسی، قرار عدم ضرورت اخذ جواز کسب برای تولید به پیشنهاد تغییر داده شده است، پیشتر در این قرار فرآیند اخذ مالیات از فروش مدّ نظر قرار گرفته است، البتّه جزئیّاتی از کف ضروری برخی موارد همچون موادّ غذایی و روش‌های احراز آن همچون ابزارهایی که صحت ترکیبات را تشخیص دهند نیز در این مباحث به میان آمده است، در خصوص بحث احداث ابنیه نیز نخست چنین فضایی تصویر گشت که بعدها به دلیل شرایط حاضر و وضعیّت ابنیه و تخریب‌های موجود از آن عبور شد، چنین به گمان و ارادهٔ ما رسیده است.