دریا به دریا و تونل و شهر زیر دریا

تعداد پاراگرف: 3

مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص هر شخص مشکل ساز در مسیر اجرای کانال دریا به دریا در اتّصال خزر به عمّان اجرا گردد همینطور اجرای شهر زیر آب در عمّان و خلیج و خزر و مراکز تفریحی و اوپرای زیر آب(ایدۀ اوپرا نخست برای شهر انزلی مطرح بوده است) و اجرای دست کم دو کانال با سقف شیشه‌ای زیر آب جهت عبور خودرو و قطار تندرو از حوالی بوشهر تا حوالی دمّام و از غرب چابهار تا حوالی دماغۀ راس الخیمه همینطور اجرای نمایش‌های مد(فشن) اجرا گردد، باغستان شهریار 13:58 یکشنبه 11 اردیبهشت 1401.

چهارده و یازده دقیقهٔ جمعه بیست و هشت آبان هزار و چهارصد شمسی، قرار ایجاد سالن‌های تئاتر و موسیقی در زیر دریا به پیشنهاد تغییر داده شده است.

نوزده و چهل و سه دقیقهٔ یکشنبه بیست و سه آبان هزار و چهارصد شمسی، قرار طرح‌های دریا به دریا، تونل زیر دریا و شهر زیر دریا را به پیشنهاد تغییر می‌دهیم.