موضوعات اخیر

یمن


مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص هر شخص ایجاد دارندۀ مشکل در مورد مقامات یمن خاصه ریاست جمهور یمن اجرا شود، باغستان شهریار 05:29 جمعه 16 اردیبهشت 1401.

مایلیم هر شش مجازات در خصوص هر فرد مشکل ساز در زمینهٔ رفع حصر یمن اجرا گردد اگر حصری موجود است. ۰۱:۲۵ دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۰.

,

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.