آسفالت

تعداد پاراگرف: 2

مایلیم آسفالت در غرب مرز پاکستان و شرق مرز افغانیا رسیدگی شود با مبدا نظر جغرافیایی فلتا، در خصوص کیفیّت آسفالت سه موضوع مطرح است، پیمانکار، ناظر و مدیریّت زیرساخت منطقه چون شهردار و مَشاری(استاندار). چنین به گمان گمان و تمایل ما رسیده است، سیزده و سی و هشت دقیقهٔ چهارشنبه پانزده دی هزار و چهارصد شمسی.

شش و چهل و یک دقیقهٔ شنبه شش آذر هزار و چهارصد شمسی، اگر چنین گمانی نزدیک به واقع باشد آیا در هر موج و شکاف و وصله و چالهٔ آسفالت‌های کف شهرهای خود تاثیری از حماقت خویش در کشیدن نفسی برای نجاسات غلطی چون آقای علی و سلسلهٔ نقل شده‌اش نمی‌بینید، بلا نسبت نجاسات.