موضوعات اخیر

آقای محمّد رضا شاه پهلوی


با گمان به مساعدت حضور ذهن شنیده بودیم در مستندی تلویزیونی که شخصی سو قصد داشته‌اند به جان آقای محمّد رضا شاه پهلوی که ناکام مانده و آن شخص دستگیر شده‌اند و زمانی بعد مورد بخشش آقای شاه قرار گرفته‌اند، به گمان ما نمایش سو قصد طرح خانوم فرح پهلوی بوده است و بخشش نیز از پیش در نظر گرفته شده است. باغستان شهریار، شنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۱. “به تبع آن” از پیش از “از پیش در نظر گرفته شده” حذف شد، ۱۹:۰۳ همین حوالی.

شمول دستۀ assault حذف و دستۀ مذکور حذف و شمول دستۀ ترور با اسلاگ assasination افزوده شد. باغستان شهریار، 03:27 پنج‌شنبه 25 فروردین 1401.

بدون توضیحاتassault
, ,

دیدگاهتان را بنویسید